Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000
panduan
LLM/GP/A4-09  : Garis Panduan Pengurusan Tanah

26 12 2009 Edition

Merupakan rangkuman 4 garis panduan :

PERINCIAN
panduan
LLM/GP/T14-09  : Garis Panduan Keselamatan Operasi Kren Bergerak Bagi Kerja-Kerja Pelancaran…

25 12 2009 Edition

Garis Panduan ini memberi penjelasan mengenai arahan LLM terhadap langkah-langkah keselamatan dan…

PERINCIAN
panduan
LLM/GP/A3-09  : Garis Panduan Urusan Pelaburan Lembaga Lebuhraya Malaysia (TIDAK DIJUAL)

25 12 2009 Edition

Garis Panduan ini memberi penjelasan mengenai tatacara dan kaedah yang perlu dipatuhi dalam melaksanakan…

PERINCIAN
panduan
LLM/GP/A2-09  : Garis Panduan Pewartaan Lebuhraya (TIDAK DIJUAL)

20 12 2009 Edition

Menjelaskan dan memberi panduan mengenai proses pewartaan kepada semua pihak yang terlibat

PERINCIAN
panduan
LLM/GP/T15-09  : Garis Panduan Pembinaan Lebuhraya Baru Di Dalam Rezab Lebuhraya Sedia Ada…

15 12 2009 Edition

Penerbitan Garis Panduan ini adalah bertujuan untuk memberi penjelasan dan penerangan terutama kepada…

PERINCIAN