Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000
panduan
LLM/GP/T14-09  : Garis Panduan Keselamatan Operasi Kren Bergerak Bagi Kerja-Kerja Pelancaran…

25 12 2009 Edition

Garis Panduan ini memberi penjelasan mengenai arahan LLM terhadap langkah-langkah keselamatan dan…

PERINCIAN
panduan
LLM/GP/A3-09  : Garis Panduan Urusan Pelaburan Lembaga Lebuhraya Malaysia (TIDAK DIJUAL)

25 12 2009 Edition

Garis Panduan ini memberi penjelasan mengenai tatacara dan kaedah yang perlu dipatuhi dalam melaksanakan…

PERINCIAN
panduan
LLM/GP/A2-09  : Garis Panduan Pewartaan Lebuhraya (TIDAK DIJUAL)

20 12 2009 Edition

Menjelaskan dan memberi panduan mengenai proses pewartaan kepada semua pihak yang terlibat

PERINCIAN
panduan
LLM/GP/T15-09  : Garis Panduan Pembinaan Lebuhraya Baru Di Dalam Rezab Lebuhraya Sedia Ada…

15 12 2009 Edition

Penerbitan Garis Panduan ini adalah bertujuan untuk memberi penjelasan dan penerangan terutama kepada…

PERINCIAN
panduan
LLM/P/T4-09  : Panduan Pengurusan Arahan Perubahan Kerja di Lembaga Lebuhraya Malaysia

15 12 2009 Edition

Panduan ini diterbitkan bagi memberikan panduan dan tatacara pengurusan kontrak berhubung perkara-perkara…

PERINCIAN