Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

YB Datuk Arthur Joseph Kurup

Timbalan Menteri Kerja Raya

Salam Sejahtera

timb_menteri

Terlebih dahulu saya ucapkan selamat datang ke Portal Lembaga Lebuhraya Malaysia. Sejajar dengan perkembangan semasa yang menekankan kepada penggunaan ICT dalam urusan seharian, Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM) komited bagi menyediakan Portal yang mesra pengguna dalam penyampaian perkhidmatannya.

LLM menyedari bahawa pengguna bukan sahaja berkehendakkan penyampaian perkhidmatan yang efisien tetapi juga cepat dan mudah dicapai pada bila-bila masa dari mana-mana jua. Urusan dengan LLM kini tidak lagi terhad kepada waktu pejabat semata-mata. Ini adalah kerana Portal ini menyediakan pelbagai perkhidmatan di antaranya seperti status trafik semasa, kalkulator tol, info trafik, pengumuman penutupan jalan dan sebagainya.

Saya berharap portal ini mampu menjadi satu wadah memudahkan orang ramai berurusan dengan LLM. Dengan itu, selamat melayari Portal Rasmi LLM.


Terima kasih.
Tiada data dijumpai.