Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Dasar Keselamatan ICT LLM

Halaman ini menerangkan dasar privasi yang merangkumi penggunaan dan perlindungan maklumat yang dikemukakan oleh pengunjung.

Dasar Keselamatan Laman Web

Perlindungan data teknologi terkini termasuk penyulitan data adalah digunakan untuk melindungi data yang dikemukakan dan pematuhan kepada standard keselamatan yang ketat adalah terpakai untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan.

Keselamatan storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.

Dasar Keselamatan ICT LLM

Dasar Keselamatan ICT (DKICT) LLM mengandungi peraturan-peraturan yang mesti dibaca dan dipatuhi dalam menggunakan aset teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM). Dasar ini juga menerangkan kepada semua pengguna di LLM mengenai tanggungjawab dan peranan mereka dalam melindungi aset ICT LLM. Aset ICT termasuk data, maklumat, perkakasan, perisian, aplikasi, rangkaian, dokumentasi dan kemudahan ICT yang berada dibawah tanggungjawab LLM.

Muat turun pdf DKICT LLM