Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000
panduan
LLM/GP/A8-15 LLM/GP/A8-15 : Garis Panduan Mendirikan Struktur Paparan Iklan Di Dalam Rezab…

30 04 2015 Edition

Garis Panduan Mendirikan Struktur Paparan Iklan Di dalam Rezab Lebuhraya ini dibangunkan sebagai panduan…

PERINCIAN
panduan
LLM/GP/A7-13 : Pemeriksaan Dan Pemantauan Tanah Lembaga Lebuhraya Malaysia

31 12 2013 Edition

Garis panduan ini diwujudkan sebagai panduan kepada Pejabat-Pejabat Wilayah dan bahagian-bahagian yang…

PERINCIAN
panduan
LLM/P/T14-13 : Spesifikasi Peralatan Perlindungan Diri Lembaga Lebuhraya Malaysia

30 11 2013 Edition

Spesifikasi yang dapat dijadikan rujukan kepada pegawai dan kakitangan LLM dalam memastikan peralatan…

PERINCIAN
panduan
LLM/GP/T34-12 : Garis Panduan Permohonan Bagi Kerja-Kerja Pembinaan, Penyenggaraan Rutin…

31 12 2012 Edition

Satu garis panduan kepada pihak ketiga (syarikat/agensi yang mengawalselia saluran kemudahan awam) untuk…

PERINCIAN
panduan
LLM/M/T10-13 :Standard Operating Procedures (SOP) For Malaysia Toll Expressway System –…

31 12 2012 Edition

Garis panduan ini disediakan adalah bertujuan untuk mendapatkan satu kaedah pengiraan bon penyenggaraan…

PERINCIAN