Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000
panduan
Garis Panduan Peletakan Deposit Simpanan Tetap Lembaga Lebuhraya Malaysia (Edisi Kedua)

29 12 2023 Edition

Lembaga Lebuhraya Malaysia telah menerbitkan Garis Panduan Peletakan Deposit…

PERINCIAN
panduan
LLM/GP/T35-22 GARIS PANDUAN TATACARA PENGURUSAN PENARIKAN BON PENYELENGGARAAN DI LEBUH RAYA…

29 12 2023 Edition

Garis panduan ini diwujudkan dengan tujuan utama untuk memperkemas prosedur daripada segenap aspek…

PERINCIAN
panduan
LLM/M/T19-22 Tatacara Pembukaan Lebuh Raya Kepada Pengguna

29 12 2023 Edition

Tatacara Pembukaan Lebuh Raya Kepada Pengguna disediakan sebagai panduan kerja yang sistematik dan…

PERINCIAN
panduan
LLM/M/T17-22 Tatacara Tuntutan Tunggakan Bayaran Daripada Syarikat Konsesi Kepada Kerajaan…

29 12 2023 Edition

Penyediaan Tatacara Tuntutan Tunggakan Bayaran daripada Syarikat Konsesi kepada Kerajaan Melalui…

PERINCIAN
panduan
LLM/M/T20-23 Prosedur Pengurusan Kejadian Hal Luar Jangka

29 12 2023 Edition

Seriring dengan peredaran masa, prosedur sedia ada telah ditambahbaik untuk meningkatkan mutu perkhidmatan…

PERINCIAN