Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000
panduan
LLM/GP/T17-19: Garis Panduan Operasi Dan Penyenggaraan Kawasan Rehat Dan Rawat (R&R) dan…

30 06 2021 Edition

Garis panduan ini menyediakan prosidur yang menepati piawaian (standard) kepada semua pengendali…

PERINCIAN
panduan
LLM/M/T14-19 : PROSEDUR TETAP OPERASI (SOP) PENCEROBOHAN ASET DI DALAM REZAB UTAMA LEBUH…

01 11 2019 Edition

SOP ini bertujuan memberi panduan dan rujukan kepada syarikat konsesi lebuhraya dalam mengendalikan…

PERINCIAN
panduan
LLM/Gp/T36-18 : Garis Panduan Pematuhan Klausa Penalti Di Dalam Perjanjian Konsesi

01 12 2018 Edition

 

 

Garis Panduan Pematuhan Klausa Penalti di Dalam Perjanjian Konsesi LLM/GP/T36-18…

PERINCIAN
panduan
LLM/GP/T38-18 : Garis Panduan Operasi Sistem Kutipan Tol Semasa Berlaku Gangguan Bekalan…

11 11 2018 Edition

Penerbitan garis panduan ini adalah sebagai rujukan kepada Syarikat Konsesi sekiranya gangguan bekalan…

PERINCIAN
panduan
LLM/P/T17-19 : PANDUAN PENGURUSAN TUNTUTAN BAYARAN INTERIM UNTUK PROJEK-PROJEK PENSWASTAAN…

01 11 2018 Edition

 

SOP ini dibangunkan dengan menentukan dan menetapkan dokumen wajib yang perlu dikemukakan…

PERINCIAN