Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Pemantauan Operasi

Bertanggungjawab mengawalselia dan memantau lebuh raya agar disenggara dan beroperasi dengan cekap dan selamat sebagaimana keperluan perjanjian konsesi. Selain itu, bahagian ini juga berperanan memantau operasi pusat pengurusan trafik sebagai pusat rujukan dan penyebaran maklumat trafik di lebuh raya bertol seluruh Malaysia. Menyemak dan mengemaskini garis panduan dan manual yang berkaitan dengan operasi dan penyelenggaraan lebuh raya untuk panduan syarikat konsesi.