Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Etika Penggunaan Internet

KOD ETIKA PENGUNAAN INTERNET

Penggunaan Internet perlu mengambil maklum bahawa adalah menjadi kesalahan untuk:
 • Merosak dan mengancam keselamatan dengan menggunakan hak akses pengguna lain untuk mencapai sistem komputer, mendapatkan maklumat dan mengubah komponen sistem tanpa kebenaran;
 • Memuat naik, memuat turun, menyimpan dan menggunakan perisian tidak berlesen
 • Menyedia dan menghantar maklumat berulang-ulang berupa gangguan
 • Menyedia, memuat naik, memuat turun dan menyimpan material, teks, ucapan, imej atau bahan-bahan yang mengandungi unsur-unsur lucah
 • Menyedia, memuat naik, memuat turun dan menyimpan maklumat Internet yang melibatkan sebarang pernyataan fitnah atau hasutan yang boleh memburuk dan menjatuhkan imej Kerajaan
 • Menyalahgunakan kemudahan perbincangan awam atas talian seperti newsgroup dan bulletin board
 • Memuat naik, memuat turun dan menyimpan gambar, lagu atau teks yang bercorak penentangan yang boleh membawa keadaan huru-hara dan menakutkan pengguna Internet yang lain
 • Memuat turun, menyimpan dan menggunakan perisian berbentuk hiburan atas talian seperti permainan elektronik, video dan lagu
 • Menggunakan kemudahan chatting melalui Internet
 • Menggunakan kemudahan Internet untuk tujuan peribadi
 • Menjalankan aktiviti-aktiviti komersial dan politik
 • Melakukan aktiviti jenayah seperti menyebarkan bahan yang membabitkan perjudian, senjata dan aktiviti pengganas
 • Menyebarkan kod perosak seperti virus, worm, trojan horse dan trap door yang boleh merosakkan sistem komputer dan maklumat pengguna lain
 • Memuat naik, memuat turun, menghantar dan menyimpan kad elektronik, video, lagu dan kepilan fail melebihi saiz 10 megabait yang boleh mengakibatkan kelembapan perkhidmatan dan operasi sistem rangkaian komputer dan
 • Menggunakan kemudahan modem untuk membuat capaian terus ke Internet.