Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Dato' Ir. Sazali bin Harun

Ketua Pengarah Lembaga Lebuhraya Malaysia

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera,

ketua

Selamat Datang ke Portal Rasmi Lembaga Lebuhraya Malaysia. Sebagai Agensi yang bertanggungjawab ke atas pembangunan infrastruktur dan kemudahan lebuhraya bertol, LLM sentiasa menggembeleng tenaga dan usaha dalam memberikan maklumat terkini demi menyampaikan perkhidmatan yang berkualiti kepada pelanggan, pengguna dan pihak berkepentingan.

Portal ini juga sentiasa dikemaskini untuk memberikan maklumat yang terkini. Sehubungan dengan itu, semua pelawat portal LLM digalakkan untuk memberikan sebarang pandangan, cadangan serta maklumbalas kepada LLM bagi meningkatkan lagi mutu penyampaian perkhidmatan kami.

Akhir sekali, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi sokongan dan sumbangan secara langsung dan tidak langsung kepada pembangunan portal ini. Adalah diharapkan laman portal ini berjaya menjadi medium penyampaian maklumat lebuhraya yang berkesan kepada semua pelayarnya.

Terima kasih.


Majlis Tarikh Lokasi
TEKS UCAPAN KETUA PENGARAH LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA SEMPENA MAJLIS PERHIMPUNAN BULANAN LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA BIL.2/2023 21/06/2023 DEWAN TAN SRI M. YUSUFF LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA
TEKS UCAPAN YBHG DATO’ IR. MOHD SHUHAIMI BIN HASSAN KETUA PENGARAH LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA SEMPENA MAJLIS PERHIMPUNAN BULANAN LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA PADA 12 JANUARI 2022 12/01/2022 DEWAN TAN SRI M. YUSUFF, LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA
Teks Ucapan Sempena Majlis Menandatangani Memorandum Persefahaman (MoU) Antara LLM Dengan Universiti Tun Husein Onn Malaysia 08/08/2019 Universiti Tun Husein Onn Malaysia
Teks Ucapan Sempena Majlis Penyampaian Sumbangan dan Semarak Ramadhan 16/05/2019 Universiti Pendidikan Sultan Idris
Teks Ucapan Sempena Perhimpunan Bulanan dan Majlis Anugerah Prestasi Perkhidmatan LLM 14/05/2019 Ibu Pejabat LLM