Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Ir. Sazali bin Harun

Ketua Pengarah Lembaga Lebuhraya Malaysia

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera,

ketua

Selamat Datang ke Portal Rasmi Lembaga Lebuhraya Malaysia. Sebagai Agensi yang bertanggungjawab ke atas pembangunan infrastruktur dan kemudahan lebuhraya bertol, LLM sentiasa menggembeleng tenaga dan usaha dalam memberikan maklumat terkini demi menyampaikan perkhidmatan yang berkualiti kepada pelanggan, pengguna dan pihak berkepentingan.

Portal ini juga sentiasa dikemaskini untuk memberikan maklumat yang terkini. Sehubungan dengan itu, semua pelawat portal LLM digalakkan untuk memberikan sebarang pandangan, cadangan serta maklumbalas kepada LLM bagi meningkatkan lagi mutu penyampaian perkhidmatan kami.

Akhir sekali, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi sokongan dan sumbangan secara langsung dan tidak langsung kepada pembangunan portal ini. Adalah diharapkan laman portal ini berjaya menjadi medium penyampaian maklumat lebuhraya yang berkesan kepada semua pelayarnya.

Terima kasih.


Majlis Tarikh Lokasi
Perutusan Sempena Perhimpunan Bulanan LLM (April 2012) 27/04/2012 Dewan Serbaguna LLM
Perutusan Sempena Majlis Perhimpunan Bulanan LLM (Februari 2012) 24/02/2012 Dewan Serbaguna LLM
Ucapan Sempena Hari Sisih Peringkat LLM 27/01/2012 Dewan Serbaguna LLM
Ucapan Sempena Program OSH Day LLM 11/01/2012 Dewan Serbaguna LLM