Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

MS ISO 14001:2015 : Sistem Pengurusan Alam Sekitar

  Sejarah Pensijilan MS ISO 14001:2015 : Sistem Pengurusan Alam Sekitar

  Pengiktirafan oleh : SIRIM QAS International Sdn. Bhd.

  • 29 Disember 2009 – Bagi Ibu Pejabat dan Pejabat Wilayah LLM.
  • Pensijilan ini telah diperbaharui semula berkuatkuasa mulai 31 Disember 2012 hingga 28 Disember 2015.
  • Pensijilan ini telah diperbaharui dan menggunakan MS ISO 14001:2015 menggantikan MS ISO 14001:2004  berkuatkuasa mulai 16 Ogos 2018 hingga 28 Disember 2021.
  • Pensijilan ini telah diperbaharui semula berkuatkuasa mulai 15 Disember 2021 hingga 28 Disember 2024.