Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

MS ISO 37001 : 2016 Sistem Pengurusan Anti Rasuah

    Pengiktirafan oleh : SIRIM QAS International Sdn. Bhd.

     

    • 12 September 2019 – Bagi Ibu pejabat dan Pejabat Wilayah LLM.
    • Pensijilan ini pada asalnya berkuatkuasa mulai 12 September 2019  hingga 11 September 2022.
    • Telah diperbaharui lebih awal. Berkuatkuasa mulai 15 Disember 2021 hingga 28 Disember 2024.