Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Keselamatan Web

  • Halaman ini menerangkan Sistem Keselamatan di LLM yang dikemukakan kepada pengunjung/pengguna Portal Rasmi LLM
  • Sebarang aktiviti serangan ke atas informasi atau Portal LLM adalah dihalang oleh Sistem Keselamatan ini. Aktiviti yang dilakukan adalah dibawah pemantauan Kerajaan Malaysia.
    • Pemantauan Rangkaian ICT Sektor Awam (PRISMA)
    • Computer Emergency Response Team LLM (CERT LLM)
  • Kerajaan Malaysia berhak melakukan pemantauan, audit dan sekatan tanpa pengetahuan
  • Selain daripada itu, Sistem Keselamatan ini mampu mengenalpasti jika Web Browser / PC Pengguna yang melayari Portal Rasmi LLM terdapat MALWARE/SPYWARE di dalam. Ia turut disekat serta merta.