Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Akta Lembaga Lebuhraya Malaysia (Perbadanan) 1980

Lembaga Lebuhraya Malaysia telah ditubuhkan mengikut Undang Undang Malaysia Akta 231, Akta Lembaga Lebuhraya Malaysia (Perbadanan) 1980. Tujuan penubuhan Lembaga Lebuhraya Malaysia adalah untuk menyelia dan melaksanakan reka bentuk, pembinaan, pengawalan, pengendalian dan penyelenggaraan lebuh raya - lebuh raya antara bandar, untuk mengenakan dan mengutip tol, untuk membuat kontrak dan untuk membuat peruntukan berkenaan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengannya.