Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

YB. Datuk Abdul Rashid bin Asari

Pengerusi Lembaga Lebuhraya Malaysia

Assalammualaikum W.B.T dan Salam Sejahtera

pengerusi

Terlebih dahulu, saya ingin melahirkan rasa syukur ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan limpah kurniaNya kita dapat melancarkan Portal Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM) sekaligus dapat mendekatkan diri dengan rakyat Malaysia terutamanya pengguna lebuh raya.

Portal LLM adalah bertujuan untuk memberi ruang kepada orang ramai mendapatkan maklumat dan fakta mengenai agensi ini serta perkhidmatan yang disediakan. Selain itu, portal ini juga memberi peluang kepada pengunjung untuk mengutarakan pandangan, pendapat dan maklum balas selain membuat sebarang pertanyaan yang berkaitan dengan agensi. Kewujudan Portal LLM ini adalah sebahagian dari komitmen Kerajaan untuk bersikap lebih terbuka dalam sistem pentadbiran Kerajaan.

Saya berharap portal rasmi ini akan digunakan oleh orang ramai bukan sahaja untuk mendekatkan diri dengan LLM malah boleh membantu memberikan cadangan yang bernas untuk penambahbaikan dari segi perkhidmatan agensi kepada masyarakat.

Akhir kata, semoga maklumat dalam portal ini dapat membantu pengunjung menambah pengetahuan dan manfaat daripadanya.

Selamat melayari Portal LLM.

Terima kasih.


Tiada data dijumpai.