Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

INTEGRITI KORPORAT

Pengenalan-Ikrar Integriti Korporat (CIP)

Komitmen oleh sesebuah organisasi melalui ikrar untuk mendukung prinsip pencegahan rasuah di Malaysia.

Tanggungjawab sesebuah organisasi yang telah membuat deklarasi bahawa:-

 • Tidak terlibat dengan aktiviti rasuah
 • Akan berusaha mewujudkan persekitaran perniagaan yagn bebas dari rasuah
 • Menegakkan prinsip pencegahan rasuah bagi syarikat korporat dalam melaksanakan urusan perniagaan dan interaksi bersama rakan niaga

Proses-Pelaksanaan Ikrar Integriti Korporat (CIP)

Program Integriti Korporat

 • Menandatangani Ikrar Integriti Korporat
 • Program Latihan Kefahaman Integriti
  • Modul Umum
  • Modul Khusus
 • 8 Inisiatif Integriti
  • Kod Etika
  • Percanggahan Kepentingan
  • Polisi Pendedahan Maklumat – Whistleblowing
  • Polisi Rujukan
  • Polisi Pemberian dan Penerimaan Hadiah
  • Latihan, Pendidikan dan Komunikasi Etika
  • Pematuhan Etika
  • Pelaporan Anti - Rasuah
 • Integrity Pact
 • Pegawai Integriti Bertauliah - Certified Integrity Officer (CelO)
 • Pengurusan Risiko Rasuah - Corruption Risk Management

Pemantauan-8 Inisiatif Program

 • Kod Etika
 • Percanggahan Kepentingan
  • Integrity Pact
  • Borang Perisytiharan Harta
 • Polisi Pendedahan Maklumat – Whistleblowing
 • Polisi Rujukan
  • Setiap warga LLM hendaklah melaporkan apa-apa transaksi penyogokan sepertimana peruntukan Seksyen 25 Akta SPRM 2009.
 • Polisi Pemberian dan Penerimaan Hadiah
 • Latihan, Pendidikan dan Komunikasi Etika
  • Takwim kursus dan latihan
 • Pematuhan Etika
  • Klausa anti – rasuah dimasukkan dalam perjanjian konsesi.
 • Pelaporan Anti - Rasuah

Akta & Pekeliling

 • Akta SPRM 2009
 • Peraturan – peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993
 • Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 1998
 • Garis Panduan Pemberian dan Penerimaan Hadiah Di Dalam Perkhidmatan Awam
 • Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2002
 • Pemilikan dan Perisytiharan Harta oleh Pegawai Awam
 • Garis Panduan Etika Pakaian Masa Bekerja dan Semasa Menghadiri Upacara Rasmi LLM

Saluran Aduan Kelakuan Tidak Wajar

 • Emel: Integriti@llm.gov.my
 • Surat (Sila lampirkan borang yang telah lengkap di dalam sampul yang ditanda "Sulit" dan "Untuk dibuka oleh penerima sahaja") dan hantarkan kepada:

  Pegawai Integriti
  Bahagian Sumber Manusia dan Korporat
  Lembaga Lebuhraya Malaysia
  KM 6, Jalan Serdang-Kajang
  43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan.

 • Talian Telefon : 03-8738 3051