Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

PIAGAM PELANGGAN

Kami bertekad untuk memberi perkhidmatan profesional yang berkualiti dalam pengesanan dan penyeliaan pembinaan serta operasi lebuh raya tol bagi menjamin keselamatan dan keselesaan pengguna-pengguna selaras dengan standard ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO/IEC 27001:2013 dan ISO 37001:2016. 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi ini LLM berjanji akan:

  1. Membuat bayaran dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan Borang H yang lengkap serta terdapat peruntukan kewangan; 
  2. Menyerahkan tanah kepada syarikat konsesi dalam tempoh 5 hari bekerja dari penerimaan Borang K yang lengkap;
  3. Mengemukakan kertas perakuan permohonan baharu mendirikan paparan iklan di dalam rezab lebuh raya untuk kelulusan Menteri Kerja Raya dalam tempoh 40 hari bekerja setelah ulasan lengkap dan betul diterima daripada pejabat wilayah LLM dan syarikat konsesi lebuh raya;
  4. Mengemukakan kertas perakuan permohonan baharu pembangunan di tepi lebuh raya untuk kelulusan Menteri Kerja Raya dalam tempoh 42 hari bekerja; dan
  5. Memastikan maklum balas awal diberikan kepada pengadu dalam tempoh 3 hari bekerja bagi setiap aduan yang diterima.


Pencapaian Piagam LLM (Dipantau Setiap 6 Bulan)

Tahun Piagam Pelanggan LLM
2023 Januari-Jun 2023
2023 Julai-Disember 2023
2022 Januari-Jun 2022
2022 Julai-Disember 2022
2021 Januari-Jun 2021
2021 Julai-Disember 2021
2020 Januari-Jun 2020
2020 Julai-Disember 2020
2019 Januari-Jun 2019
2019 Julai-Disember 2019
2018 Januari-Jun 2018
2018 Julai-Disember 2018
2017 Januari-Jun 2017
2017 Julai-Disember 2017
2016 Januari-Jun 2016
2016 Julai - December 2016
2015 Januari-Jun 2015
2015 Julai - December 2015
2014 Januari-Jun 2014
2014 Julai - December 2014
2013 Januari-Jun 2013
2013 Julai - December 2013
2012 Julai - December 2012
2012 Januari-Jun 2012
2011 Julai - December 2011
2011 Januari-Jun 2011
2010 Januari-Jun 2010
2010 Julai - December 2010