Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Tatacara Membuat Aduan

Panduan Pengguna Untuk Orang Awam

Panduan pengguna ini adalah khas untuk orang awam. Proses memasuki sistem ISPAAA adalah menerusi langkah berikut:

 1. Klik pada ikon Internet Explorer. Kemudian isikan alamat laman web ISPAAA https://llm.spab.gov.my
 2. Kemudian tekan butang Maklumbalas Baru.

Langkah 1 - Maklumbalas Baru
 1. Masukkan maklumat maklumbalas pada setiap ruangan:
  1. Jenis – Jenis maklumbalas (aduan/bukan aduan/cadangan/integriti/penghargaan/pertanyaan)
  2. Tajuk - Tajuk maklumbalas
  3. Butiran - Maklumat atau keterangan mengenai maklumbalas yang ingin dinyatakan.
  4. Hasil yang dikehendaki - Hasil yang dikehendaki terhadap maklumbalas yang dilaporkan.
  5. Kementerian - Kementerian yang ingin dirujuk.
  6. Agensi - Untuk pilihan paparan rekod, tekan butang 'drop-down list'.
  7. Sub Kem/ Agensi - Sila nyatakan secara spesifik Sub Kem / Agensi yang ingin dirujuk.
  8. Lampiran - Jika terdapat dokumen yang ingin dilampirkan, tekan ikon 'Lampiran'.
   Klik butang 'choose file' untuk buat pilihan lampiran, masukkan tajuk dan tekan butang 'muat naik’ (Saiz maksima dokumen yang dibenarkan adalah 10 MB). Setelah pasti untuk menamatkan skrin tekan butang tutup.
 2. *Terdapat keterangan mengenai maklumat yang perlu diisi, di sebelah kanan setiap ruangan yang ada.

Langkah 2 - Maklumat Peribadi dan Cara Dihubungi
 1. Ruangan ini memerlukan anda mengisi maklumat peribadi dan juga maklumat perhubungan anda.
 2. Sila masukkan juga maklumat bagaimana kami dapat menghubungi anda.

Langkah 3 - Perlindungan melindungi maklumbalas anda
 1. Ini merupakan ruangan pilihan sama ada pengadu ingin maklumat yang dimasukkan adalah sulit dan jika ya, pengadu boleh meletakkan kata laluan dan pengesahan kata laluan.
 2. Seterusnya penafian anda sebagai pengadu memahami kandungan sebelum mengisi borang aduan online ini. Klik pada checkbox dan isikan Captcha.
 3. Kemudian tekan butang hantar.
 4. Setelah klik hantar, anda akan mendapat skrin yang akan menjana Tiket Maklumbalas. Klik butang cetak tiket sekiranya ingin mencetak Tiket Maklumbalas ini dan klik Tutup untuk keluar dari skrin ini.
 5. Anda juga boleh melihat keseluruhan maklumat yang telah diisikan tadi.

Langkah 4 - Semak Maklumbalas
 1. Untuk membuat semakan maklumbalas, anda boleh ke skrin utama.
 2. Kemudian klik Semak Maklumbalas.
 3. Lihat pada ruangan di sebelah kanan kemudian masukkan:-
  • ID Tiket anda contoh: 41372.000011,
  • Kata laluan (jika ada)
 4. Kemudian klik butang Semak.
 5. Lihat pada ruangan status maklumbalas anda untuk mengetahui maklumbalas yang telah diterima. Jika anda ingin mencetak klik pada butang Cetak Tiket dan klik butang Keluar untuk keluar daripada ruangan tersebut.