Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

AHLI LEMBAGA

YB. Datuk Seri Utama Ir. Hasni bin Mohammad

Pengerusi

Tempoh Lantikan : 15 Ogos 2022 – 14 Ogos 2024

YBhg. Dato’ Zahrul Hakim bin Abdullah

Ahli Lembaga Mewakili Kementerian Kerja Raya

Tempoh Lantikan : 1 Jun 2022 – 31 Mei 2024

YM Raja Muhammad Azhan Shah bin Raja Muhammad

Ahli Lembaga Mewakili Kementerian Kewangan

Tempoh Lantikan : 16 Mac 2021 - 15 Mac 2023

KOSONG

Ahli Lembaga mewakili Ketua Pengarah Unit Perancang Ekonomi/ wakil

Tempoh Lantikan : -

YBhg. Dato' Seri Ir. Haji Mohamad Zulkefly bin Sulaiman

Ahli Lembaga Mewakili Ketua Pengarah Jabatan Kerja Raya Malaysia

Tempoh Lantikan : 26 April 2021 - 21 Nov 2022

YBhg. Dato’ Ir. Mohd Shuhaimi bin Hassan

Ahli Lembaga Mewakili Ketua Pengarah Lembaga Lebuhraya Malaysia

Tempoh Lantikan : 29 Jan 2022 - 7 Mei 2023

Tuan Manoj Kurup

Ahli Lembaga Mewakili Kepentingan Khas (Jabatan Peguam Negara)

Tempoh Lantikan : 1 Jun 2021 - 31 Mei 2023

YBhg. Dato' Ir. Haji Zulakmal bin Haji Sufian

Ahli Lembaga Mewakili Kepentingan Khas

Tempoh Lantikan : 29 Nov 2020 - 28 Nov 2022

YBhg. Dato' Adrian Ching Kok Suang

Ahli Lembaga Mewakili Kepentingan Khas

Tempoh Lantikan : 29 Nov 2020 - 28 Nov 2022

YBhg. Dato’ Ir. Mohtar bin Musri

Ahli Lembaga Mewakili Kepentingan Khas

Tempoh Lantikan : 31 Mac 2021 - 30 Mac 2023

En. Mohamad Azizal bin Abd Aziz

Anggota Silih Ganti Ahli Lembaga Mewakili Kementerian Kewangan

Tempoh Lantikan : 16 Mac 2021 - 15 Mac 2023

YBhg. Dato’ Ir. Ahmad Redza bin Ghulam Rasool

Anggota Silih Ganti Ahli Lembaga Mewakili Ketua Pengarah Jabatan Kerja Raya Malaysia

Tempoh Lantikan : 26 April 2021 - 21 Nov 2022