Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

AHLI LEMBAGA

YB. Datuk Abdul Rashid bin Asari

Pengerusi

Tempoh Lantikan : 1 Jun 2020 - 31 Mei 2022

YBhg. Dato’ Ir. Mohd Shuhaimi bin Hassan

Ketua Pengarah Lembaga Lebuhraya Malaysia

Tempoh Lantikan : 29 Jan 2020 - 28 Jan 2022

YBhg. Datuk Badrul Hisham bin Mohd

Wakil Kementerian Kerja Raya

Tempoh Lantikan : 24 Jan 2020 - 23 Jan 2022

YBhg. Dato’ Razali bin Mohamad

Ahli Lembaga Mewakili Kementerian Kewangan

Tempoh Lantikan : 30 Okt 2019 - 29 Okt 2021

YBhg. Dato' Chan Seong Gnoh

Wakil Kepentingan Khas Mewakili Jabatan Peguam Negara

Tempoh Lantikan : 22 Nov 2018 - 21 Nov 2020

YBhg. Dato' Ir. Mohtar bin Musri

Wakil Kepentingan Khas

Tempoh Lantikan : 30 Nov 2018 - 29 Nov 2020

YBhg. Dato' Sr. Abdull Manaf bin Hj. Hashim

Wakil Kepentingan Khas

Tempoh Lantikan : 27 Nov 2018 - 26 Nov 2020

YBhg. Dato’ Ir. Nitchiananthan A/L Balasubramaniam

Ahli Lembaga Mewakili Kepentingan Khas

Tempoh Lantikan: 13 Julai 2020 hingga 12 Julai 2022

Pn. Farzaana binti Muhamad

Anggota Silih Ganti Mewakili Kementerian Kewangan

Tempoh Lantikan : 30 Okt 2019 - 29 Okt 2021