Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

AHLI LEMBAGA

YB Datuk Seri Utama Ir. Hasni bin Mohammad

Pengerusi Lembaga Lebuhraya Malaysia

Tempoh lantikan : 20 November 2023 - 19 November 2025

YBhg. Dato’ Zahrul Hakim bin Abdullah

Ahli Lembaga Mewakili Kementerian Kerja Raya

Tempoh Lantikan : 1 Jun 2022 - 31 Mei 2024

YBrs. Tuan Haji Alan bin Abdul Rahim

Ahli Lembaga Mewakili Kementerian Kewangan

Tempoh Lantikan : 20 April 2023 - 19 April 2025

YBrs. Puan Suriyani binti Ali

Ahli Lembaga mewakili Kementerian Ekonomi

Tempoh Lantikan : 24 Mei 2023 - 23 Mei 2025

Kosong

Ahli Lembaga Mewakili Ketua Pengarah Kerja Raya Malaysia

Tempoh Lantikan : -

YBhg. Dato' Ir. Sazali bin Harun

Ahli Lembaga Mewakili Ketua Pengarah Lembaga Lebuhraya Malaysia

Tempoh Lantikan : 8 Mei 2023

YBrs. Puan Ida Hanani binti Abd Karim

Ahli Lembaga Mewakili Kepentingan Khas (Jabatan Peguam Negara)

Tempoh Lantikan : 10 Ogos 2023 - 9 Ogos 2025

YBhg. Datuk Chua Tee Yong

Ahli Lembaga Mewakili Kepentingan Khas

Tempoh Lantikan : 20 April 2023 - 19 April 2025

YBhg. Dato' Adrian Ching Kok Suang

Ahli Lembaga Mewakili Kepentingan Khas

Tempoh Lantikan : 20 Dis 2022 - 19 Dis 2024

YBrs. Puan Isma Juliana binti Ishak

Ahli Silih Ganti Mewakili Kepentingan Khas (Jabatan Peguam Negara)

Tempoh Lantikan : 10 Ogos 2023 - 9 Ogos 2025

YBrs. Encik Mohamad Azizal bin Abd Aziz

Ahli Silih Ganti Mewakili Kementerian Kewangan

Tempoh Lantikan : 20 April 2023 - 19 April 2025

YBrs. Puan DG Shalbia binti Abdul Ghani

Ahli Silih Ganti Mewakili Kementerian Ekonomi

Tempoh Lantikan : 24 Mei 2023 - 7 Februari 2024

KOSONG

Ahli Silih Ganti Mewakili Ketua Pengarah Jabatan Kerja Raya Malaysia

Tempoh Lantikan : -