Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

AHLI LEMBAGA

YBhg. Dato' Sri Zohari bin Haji Akob

Pengerusi

Tempoh Lantikan : 21 Jan 2019 - 20 Jan 2021

YBhg. Dato’ Ir. Mohd Shuhaimi bin Hassan

Ketua Pengarah Lembaga Lebuhraya Malaysia

Tempoh Lantikan : 29 Jan 2020 - 28 Jan 2022

YBhg. Datuk Badrul Hisham bin Mohd

Wakil Kementerian Rerja Raya

Tempoh Lantikan : 24 Jan 2020 - 23 Jan 2022

YBhg. Dato’ Razali bin Mohamad

Ahli Lembaga Mewakili Kementerian Kewangan

Tempoh Lantikan : 30 Okt 2019 - 29 Okt 2021

YBhg. Dato' Chan Seong Gnoh

Wakil Kepentingan Khas Mewakili Jabatan Peguam Negara

Tempoh Lantikan : 22 Nov 2018 - 21 Nov 2020

YBhg. Dato' Ir. Mohtar bin Musri

Wakil Kepentingan Khas

Tempoh Lantikan : 30 Nov 2018 - 29 Nov 2020

Ir. Choo Kok Beng

Wakil Kepentingan Khas

Tempoh Lantikan : 01 Jun 2018 - 31 Mei 2020

YBhg. Dato' Sr. Abdull Manaf bin Hj. Hashim

Wakil Kepentingan Khas

Tempoh Lantikan : 27 Nov 2018 - 26 Nov 2020

Pn. Farzaana binti Muhamad

Anggota Silih Ganti Mewakili Kementerian Kewangan

Tempoh Lantikan : 30 Okt 2019 - 29 Okt 2021