Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

AHLI LEMBAGA

YB. Datuk Seri Utama Ir. Hasni bin Mohammad

Pengerusi

Tempoh Lantikan : 15 Ogos 2022 – 14 Ogos 2024

YBhg. Dato’ Zahrul Hakim bin Abdullah

Ahli Lembaga Mewakili Kementerian Kerja Raya

Tempoh Lantikan : 1 Jun 2022 – 31 Mei 2024

KOSONG

Ahli Lembaga Mewakili Kementerian Kewangan Malaysia / Wakil

Tempoh Lantikan :

KOSONG

Ahli Lembaga mewakili Ketua Pengarah Unit Perancang Ekonomi/ wakil

Tempoh Lantikan : -

KOSONG

Ahli Lembaga Mewakili Ketua Pengarah Jabatan Kerja Raya Malaysia

Tempoh Lantikan : -

YBhg. Dato’ Ir. Mohd Shuhaimi bin Hassan

Ahli Lembaga Mewakili Ketua Pengarah Lembaga Lebuhraya Malaysia

Tempoh Lantikan : 29 Jan 2022 - 7 Mei 2023

Tuan Manoj Kurup

Ahli Lembaga Mewakili Kepentingan Khas (Jabatan Peguam Negara)

Tempoh Lantikan : 1 Jun 2021 - 31 Mei 2023

YBhg. Dato’ Ir. Mohtar bin Musri

Ahli Lembaga Mewakili Kepentingan Khas

Tempoh Lantikan : 31 Mac 2021 - 30 Mac 2023

YBhg. Dato' Adrian Ching Kok Suang

Ahli Lembaga Mewakili Kepentingan Khas

Tempoh Lantikan : 20 Dis 2022 - 19 Dis 2024

KOSONG

Ahli Gilir Mewakili Kementerian Kewangan Malaysia

Tempoh Lantikan : -

KOSONG

Ahli Gilir Mewakili Unit Perancang Ekonomi

Tempoh Lantikan :