Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Soalan Lazim

 • Bagaimanakah cara untuk membuat aduan mengenai lebuh raya bertol di Malaysia?
  • Secara online melalui e-Aduan kkr.spab.gov.my ;

  • Emel ke Unit Perhubungan Awam LLM di alamat aduan@llm.gov.my ;

  • Walk-in ke Kaunter Khidmat Pelanggan di Blok A, Wisma Lebuhraya, KM-6, Jalan Serdang-Kajang, 43000 Kajang;

  • Hantar aduan melalui surat ke Unit Perhubungan Awam LLM, Bahagian Sumber Manusia dan Korporat, Blok A, Wisma Lebuhraya, KM-6, Jalan Serdang-Kajang, 43000 Kajang;

  • Telefon ke talian hotline 1800-88-7752 atau 03-87383000; atau

  • Faks ke talian 03-87373555.

 • Di manakah saya boleh mendapatkan maklumat trafik terkini lebuh raya?
  Maklumat trafik terkini boleh diperolehi melalui hotline info trafik (1800-88-7752), perkhidmatan Facebook (Lembaga Lebuhraya Malaysia), Twitter (@llmtrafik), mobile apps (LLM Traffic) serta portal rasmi (www.llm.gov.my) dan stesen radio utama.
 • Bagaimanakah cara untuk membuat permohonan bagi mendirikan paparan iklan di lebuh raya?
  Permohonan boleh dikemukakan melalui Sistem Pengurusan Paparan Iklan (SPPI) yang boleh dicapai di alamat laman web http://sppiv2.llm.gov.my . Terma dan syarat permohonan serta manual pengguna juga ada dipaparkan di laman web tersebut. Permohonan akan diproses setelah LLM menerima permohonan lengkap melalui sistem atas talian tersebut.
 • Sekiranya kemalangan berlaku di atas lebuh raya, siapakah pihak yang bertanggungjawab untuk dirujuk oleh pengguna lebuh raya?
  Tanggungjawab dan liabiliti untuk mengurus, mengendali dan menyenggara lebuh raya telah pun diberikan sepenuhnya kepada pihak konsesi yang menguruskan lebuh raya melalui penswastaan lebuh raya oleh Kerajaan.

  Merujuk kepada Seksyen 5 Akta Jalan-Jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) 1984 adalah jelas menyatakan bahawa pihak yang diberi kuasa untuk meminta, memungut dan menyimpan tol hendaklah menyenggara jalan tersebut dengan baik dan selamat untuk kegunaan pengguna lebuh raya dan Syarikat Konsesi adalah pihak yang diberi kuasa tersebut dan bertanggungan keatas mana-mana orang berkenaan apa-apa jua jenis kecederaan, kerosakan atau kehilangan.
 • Apakah perbezaan di antara sistem lebuh raya tertutup dan terbuka?
  Sistem kutipan tol secara tertutup merupakan sistem di mana pengguna perlu menyentuh kad elektronik pada peranti elektronik/memaparkan On-Board Unit (OBU) apabila melalui plaza tol masuk dan melakukan pembayaran di plaza tol keluar. Kadar tol yang dikenakan adalah berdasarkan kelas kenderaan dan jarak perjalanan yang dilalui oleh pengguna. Contoh lebuh raya yang menggunakan sistem ini adalah Lebuhraya Utara-Selatan (LUS) dan Lebuhraya Kajang-Seremban (LEKAS)

  Bagi sistem kutipan tol secara terbuka pula, bayaran tol akan dikenakan sebaik sahaja pengguna menyentuh kad elektronik pada peranti elektronik/memaparkan On-Board Unit (OBU) di plaza tol yang dilalui. Kadar tol yang dikenakan adalah berdasarkan kelas kenderaan. Contoh lebuh raya yang menggunakan sistem ini adalah Lebuhraya Sungai Besi (Besraya) dan Lebuhraya Shah Alam (KESAS).
 • Apakah perbezaan di antara Kawasan Rehat dan Rawat dan Hentian Sebelah?
  Kawasan Rehat dan Rawat (R&R), disediakan di setiap 80-100 kilometer dengan menyediakan kemudahan seperti gerai makanan, wakaf, motel lebuh raya (lokasi terpilih sahaja), surau, stesen minyak, tandas awam, kedai serbaneka, ATM, telefon awam, tempat letak kereta dan taman permainan kanak-kanak.

  Hentian Sebelah disediakan di setiap 25-50 kilometer di sepanjang lebuh raya. Hentian Sebelah menawarkan kemudahan asas seperti tandas awam, telefon awam, tempat letak kereta dan pondok rehat. Sesetengah Hentian Sebelah yang telah dinaik taraf menawarkan kemudahan tambahan seperti gerai makanan, stesen minyak, surau dan lain-lain.
 • Apakah itu Cadangan Waktu Perjalanan (TTA)? Bagaimana ia berfungsi?
  TTA adalah jadual perjalanan berperingkat untuk beberapa destinasi di sepanjang lebuh raya. Ia merupakan penjadualan perjalanan untuk membantu aliran trafik semasa musim perayaan dan mengurangkan kesesakan lalu lintas di lebuh raya utama semasa waktu puncak.
 • Apakah fungsi Sistem RFID?
  Radio Frequency Identification (RFID) merujuk kepada teknologi yang menggunakan gelombang radio bagi mengenal pasti sebarang peranti atau tag secara automatik. Bagi penggunaan teknologi RFID dalam sistem kutipan tol, gelombang radio yang dipancar daripada antena RFID di lorong atau gantri tol akan mengaktifkan pelekat RFID pada kenderaan yang melalui lorong atau gantri tol tersebut. Pelekat RFID akan berkomunikasi dengan antena RFID untuk menghantar maklumat pengenalan kenderaan bagi tujuan kutipan tol.

  Lorong tol yang dilengkapi dengan teknologi RFID ini membolehkan pengguna membuat bayaran tol tanpa henti seperti mana lorong SmartTAG tetapi dengan harga pemilikan tag yang lebih murah. Selain itu, pengguna juga dapat menikmati kemudahan lain seperti kaedah tambah nilai secara atas talian yang lebih mudah dan mesra pengguna.