Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

PENCAPAIAN TAHUN 2016

   1. Penerimaan Anugerah Admin Media Sosial Terbaik bagi tahun 2015 sempena Bengkel Pemantapan Pengurusan Media Sosial anjuran Kementerian Kerja Raya;
   2. Perasmian Persimpangan Bertingkat Kajang Utama, Lebuhraya SILK pada 10 Mac 2016;
   3. Penganjuran Konvensyen Usahanita Binaan (KUBINA);
   4. Perasmian Persimpangan Bertingkat Alor Pongsu, Lebuhraya Utara-Selatan pada 7 Jun 2016;
   5. Pembangunan Pelan Strategik Lembaga Lebuhraya Malaysia 2016-2020;
   6. Projek Pembangunan Pelan Strategik ICT (ISP) LLM 2016-2020;
   7. Perasmian Persimpangan Bertingkat Eco Majestic, Lebuhraya Kajang-Seremban (LEKAS) pada 19 Oktober 2016;
   8. Penyerahan Penyenggaraan Lebuhraya Pantai Timur Fasa 2 kepada LPT2 Sdn. Bhd;
   9. Pelancaran Kempen Kesedaran Kalori di Kawasan Rehat dan Rawat Lebuh Raya dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Malaysia;
   10. Pelancaran Kempen Pencegahan Rasuah di Kawasan Rehat dan Rawat Lebuh Raya dengan kerjasama Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia;
   11. Pelancaran Kempen Advokasi Keselamatan Lebuh Raya sempena musim perayaan; dan
   12. Pensijilan semula ISO: IEC 27001: 2013, Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat.