Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

MS ISO 9001 : 2015 Sistem Pengurusan Kualiti

  Pensijilan MS ISO 9001 : 2015 Sistem Pengurusan Kualiti

  Pengiktirafan oleh : SIRIM QAS International Sdn Bhd


  Pensijilan MS ISO 9002:1994 

  • 29 Januari 1999 - Bagi Ibu Pejabat LLM.
  • 28 September 2001 - Bagi Pejabat Wilayah LLM.

  Pensijilan MS ISO 9001:2000

  • 30 Januari 2003 - Bagi Ibu Pejabat dan Pejabat Wilayah LLM.

  Pensijilan MS ISO 9001:2008

  • 1 Januari 2010 - Bagi Ibu Pejabat dan Pejabat Wilayah LLM.
  • Pensijilan ini telah diperbaharui semula berkuatkuasa mulai 29 Disember 2012  hingga 28 Disember 2015.

  Pensijilan MS ISO 9001:2015

  • 28 Ogos 2018 - Bagi Ibu Pejabat dan Pejabat Wilayah LLM
  • Pensijilan ini telah diperbaharui menggunakan ISO 9001:2015 menggantikan MS ISO 9001:2008  berkuatkuasa mulai 28 Ogos 2018 hingga 28 Disember 2021
  • Pensijilan ini diperbaharui semula berkuatkuasa 15 Disember 2021 hingga 28 Disember 2024