Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

ISO 45001:2018: Sistem Pengurusan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan

    Pensijilan ISO 45001:2018/MS 1722:2011 : Sistem Pengurusan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan

    Pengiktirafan oleh :   SIRIM QAS International Sdn. Bhd.

    • 4 Januari 2013 – Bagi Ibu Pejabat dan Pejabat Wilayah LLM.
    • Pensijilan ini berkuatkuasa mulai 15 Disember 2021 hingga 28 Disember 2024.