Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000
panduan
Garis Panduan Mendirikan Struktur Paparan Iklan Di Dalam Rizab Lebuh raya Edisi Kedua

30 12 2022 Edition

Garis Panduan Mendirikan Struktur…

PERINCIAN
panduan
LLM/GP/T18-21 : Arahan Pengurusan Sistem Tol Bagi Lebuh Raya Di Bawah Seliaan Lembaga Lebuhraya…

31 12 2021 Edition

Arahan Pengurusan Sistem Tol (APST) ini adalah bertujuan untuk mewujudkan satu arahan kerja yang…

PERINCIAN
panduan
LLM/GP/T17-19: Garis Panduan Operasi Dan Penyenggaraan Kawasan Rehat Dan Rawat (R&R) dan…

30 06 2021 Edition

Garis panduan ini menyediakan prosidur yang menepati piawaian (standard) kepada semua pengendali…

PERINCIAN
panduan
LLM/GP/A11-21 : GARISPANDUAN PELAKSANAAN MAKMAL PENGURUSAN NILAI (VALUE MANAGEMENT) BAGI…

30 06 2021 Edition

Penyediaan garispanduan ini memberi penjelasan secara jelas terhadap proses kerja yang terlibat secara…

PERINCIAN
panduan
LLM/M/T15-20 : Tatacara Auditan Jurutera Perunding Bebas (Independant Checking Engineers,…

31 07 2020 Edition

Tatacara Auditan Jurutera Perunding Bebas (Independent Checking Engineers (ICE)) bagi Projek Penswastaan…

PERINCIAN