Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000
panduan
LLM/GP/A3-10  : Panduan Aturan Kekananan Dan Protokol Lembaga Lebuhraya Malaysia

30 12 2010 Edition

PERINCIAN
panduan
LLM/GP/T22-10  : Garis Panduan Penyemakan Dokumen Tol

30 12 2010 Edition

Garis Panduan Penyemakan Dokumen Tol ini diwujudkan sebagai rujukan utama khususnya kepada pegawai-pegawai…

PERINCIAN
panduan
LLM/GP/T23-10  : Garis Panduan Perundingan dan Penetapan Harga Projek (Rundingan Terus)…

30 12 2010 Edition

Garis Panduan Perundingan Dan Penetapan Harga (Rundingan Terus) Untuk Projek Reka Dan Bina Di Bawah…

PERINCIAN
panduan
LLM/GP/T24-10  : Garis Panduan Penyediaan Tembok Penghadang Bunyi (Noise Barrier) Di Lebuhraya

30 12 2010 Edition

Garis Panduan Penghadang Bunyi (Noise Barrier) ini adalah dirangka berasaskan pengalaman Pihak Lembaga…

PERINCIAN
panduan
LLM/GP/T26-10  : Garis Panduan Pelantikan Sub-Kontraktor Di Bawah Item Wang Peruntukan Sementara…

30 12 2010 Edition

Garis  Panduan Pelantikan Kontraktor Untuk Projek Reka Dan Bina (Design & Build)  Di Bawah Item Kerja…

PERINCIAN