Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000
panduan
LLM/GP/T29-11 : Garis Panduan Pelantikan Perunding Bagi Kerja Tambahan Projek Penswastaan…

29 12 2011 Edition

Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM) sering terlibat dengan pelantikan perunding dalam melaksanakan sesuatu…

PERINCIAN
panduan
LLM/GP/T28-11 : Garis Panduan Penyediaan Akses Bagi Tanah Yang Terlibat Dengan Pengambilan…

24 12 2011 Edition

Garis panduan ini disediakan bagi memenuhi keperluan semasa terutamanya perihal proses-proses yang terlibat…

PERINCIAN
panduan
LLM/GP/T30-11 : Garis Panduan Pelantikan Kontraktor Bagi Kerja Tambahan Projek Penswastaan…

18 12 2011 Edition

Garis Panduan Pelantikan Kontraktor Bagi Kerja Tambahan Projek Penswastaan Di Bawah Seliaan Lembaga…

PERINCIAN
panduan
LLM/P/T11-11 : Panduan Pengurusan Trafik Di Plaza Tol

13 12 2011 Edition

Buku panduan ini diterbitkan dengan menggariskan tatacara khusus pengurusan trafik di tol plaza berdasarkan…

PERINCIAN
panduan
LLM/M/T7-11 : Prosidur Tetap Operasi Pengendalian Objek Terjatuh Dari Kenderaan Di Lebuhraya…

31 05 2011 Edition

Prosedur ini diwujudkan bagi menyelaras tindakan yang perlu diambil oleh pihak syarikat konsesi selaku…

PERINCIAN