Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000
panduan
LLM/GP/T9-08  : Garis Panduan Dan Petujuk Prestasi (KPI)Perkhidmatan  Peronda Lebuhraya

20 12 2008 Edition

Kepelbagaian syarikat konsesi lebuh raya, mendorong pihak LLM menggariskan satu panduan dan menetapkan…

PERINCIAN
panduan
LLM/GP/T8-08  : Garis Panduan Penilaian Lebuhraya Bertol Dalam Operasi (KEGUNAAN DALAMAN)

15 12 2008 Edition

Penilaian lebuhraya bertol dalam operasi bertujuan untuk menganalisis keberhasilan dan impak sesuatu…

PERINCIAN
panduan
LLM/GP/T5-08 : Guidelines For Malaysia Toll Expressway System - Design Standards

01 12 2008 Edition

This Guidelines for Malaysia Toll Expressway System – Design Standards (2008) sets out the Malaysian…

PERINCIAN
panduan
LLM/M/T1-08  : Prosidur Tetap Operasi Pusat Pengurusan Trafik (TMC) Lembaga Lebuhraya Malaysia…

01 12 2008 Edition

Dengan penubuhan Pusat Pengurusan Trafik (TMC) , LLM kini mengorak satu lagi langkah dalam aktiviti…

PERINCIAN
panduan
LLM/GP/T7-08  : Garis Panduan Pelan Tindakan Kecemasan

01 12 2008 Edition

Garis Panduan ini memberi penjelasan mengenai arahan LLM terhadap langkah-langkah keselamatan yang…

PERINCIAN