Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000
panduan
LLM/P/A1-09 : Panduan Penulisan Garis Panduan/ Manual (TIDAK DIJUAL)

30 12 2009 Edition

Panduan penulisan garis panduan/manual disediakan memandangkan keperluan menyediakan satu penulisan…

PERINCIAN
panduan
LLM/GP/T12-09  : Garis Panduan Penilaian Sebutharga Di Lembaga Lebuhraya Malaysia

29 12 2009 Edition

Penerbitan Garis Panduan ini  bertujuan untuk menjelaskan tatacara penilaian sebutharga kerja bagi…

PERINCIAN
panduan
LLM/GP/A4-09  : Garis Panduan Pengurusan Tanah

26 12 2009 Edition

Merupakan rangkuman 4 garis panduan :

PERINCIAN
panduan
LLM/GP/T14-09  : Garis Panduan Keselamatan Operasi Kren Bergerak Bagi Kerja-Kerja Pelancaran…

25 12 2009 Edition

Garis Panduan ini memberi penjelasan mengenai arahan LLM terhadap langkah-langkah keselamatan dan…

PERINCIAN
panduan
LLM/GP/A3-09  : Garis Panduan Urusan Pelaburan Lembaga Lebuhraya Malaysia (TIDAK DIJUAL)

25 12 2009 Edition

Garis Panduan ini memberi penjelasan mengenai tatacara dan kaedah yang perlu dipatuhi dalam melaksanakan…

PERINCIAN