Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000
panduan
LLM/GP/A1-08  : Garis Panduan Bantahan Mahkamah Terhadap Award Pampasan Pengambilan Balik…

11 10 2008 Edition

Garis Panduan ini memberikan penjelasan mengenai tatacara atau kaedah untuk membuat bantahan ke mahkamah…

PERINCIAN
panduan
LLM/PJU/01/08 : Garis Panduan Jarak Undur Lebuhraya

11 10 2008 Edition

Garis Panduan ini adalah untuk memberi penjelasan mengenai Peraturan Peraturan Lembaga Lebuhraya Malaysia…

PERINCIAN
panduan
LLM/GP/T2-08 : Garis Panduan Penilaian Tender

11 10 2008 Edition

Penerbitan Garis Panduan ini amatlah bertepatan dengan usaha Kerajaan untuk memastikan pelantikan kontraktor…

PERINCIAN