Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Latarbelakang

Latarbelakang
  • PERNITA sesi tahun 2023-2025 telah dilantik pada 23 Jun 2023. Seramai 8 orang ahli jawatankuasa telah dilantik sebagai tenaga penggerak kepada segala aktiviti dan program PERNITA yang akan dilaksanakan bermula tahun 2023 sehingga 2025.

Carta Organisasi

Fungsi

Fungsi PERNITA
  • Mengadakan aktiviti-aktiviti untuk memberi peluang kepada ahli-ahli memajukan kebolehan-kebolehan mereka dalam bidang sukan, sosial/kebudayaan, sisvik, kebajikan dan lain-lain aktiviti yang memerlukan kerjasama kumpulan dan disiplin persendirian yang akan memberi dorongan bagi mewujudkan kumpulan untuk ahli-ahli dan seterusnya memperluaskan pandangan mereka selaras dengan semangat Rukun Negara.
  • Menjaga kebajikan dan membantu menyelesaikan masalah-masalah persendirian ahli-ahli.
  • Menjaga bangunan dan segala kemudahan-kemudahan untuk ahli-ahli Badan
  • Membeli, menyewa dan mengambilalih harta-harta tetap dan harta semasa atau sebaliknya atau segala keistimewaan yang mungkin memberi faedah kepada Badan dan menjual, memperbaiki, melabur, menggadai apa-apa juga yang perlu untuk harta-harta Badan ini.
  • Mengadakan tabung kewangan untuk menjalankan aktiviti-aktiviti tersebut di atas.
  • Mengutip derma untuk menjalankan Kegiatan Badan.