Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Latarbelakang

Latarbelakang
 1. Ahli-ahli Badan hendaklah terdiri dari tiga golongan seperti berikut:
  • Ahli Biasa:
   • Semua kakitangan yang berkhidmat dengan Lembaga Lebuhraya Malaysia adalah layak menjadi ahli biasa Badan ini.
  • Ahli Bersekutu:
   • Pekerja-pekerja yang pernah berkhidmat dengan Lembaga Lebuhraya Malaysia boleh juga membuat permohonan untuk menjadi Ahli-ahli Bersekutu. Ahli-ahli Bersekutu tidak boleh memegang jawatan di dalam Jawatankuasa Kerja Badan.
  • Ahli Seumur Hidup
   • Ahli-ahli seumur hidup akan terdiri daripada mereka yang sedang bertugas dengan Lembaga Lebuhraya Malaysia.
 2. Permohonan Menjadi Ahli:
  • Tiap-tiap permohonan menjadi ahli hendaklah disokong oleh dua orang ahli dan dihantar kepada Setiausaha yang hendaklah mengemukakan permohonan itu dengan secepat mungkin kepada Jawatankuasa Kerja untuk diluluskan. Jawatankuasa Kerja boleh mengikut budubuicaranya, enola sebarang permohonan tanpa mencari sebab-sebabnya.

Carta Organisasi

Fungsi

Fungsi BKSS
 • Mengadakan aktiviti-aktiviti untuk memberi peluang kepada ahli-ahli memajukan kebolehan-kebolehan mereka dalam bidang sukan, sosial/kebudayaan, sisvik, kebajikan dan lain-lain aktiviti yang memerlukan kerjasama kumpulan dan disiplin persendirian yang akan memberi dorongan bagi mewujudkan kumpulan untuk ahli-ahli dan seterusnya memperluaskan pandangan mereka selaras dengan semangat Rukun Negara.
 • Menjaga kebajikan dan membantu menyelesaikan masalah-masalah persendirian ahli-ahli.
 • Menjaga bangunan dan segala kemudahan-kemudahan untuk ahli-ahli Badan
 • Membeli, menyewa dan mengambilalih harta-harta tetap dan harta semasa atau sebaliknya atau segala keistimewaan yang mungkin memberi faedah kepada Badan dan menjual, memperbaiki, melabur, menggadai apa-apa juga yang perlu untuk harta-harta Badan ini.
 • Mengadakan tabung kewangan untuk menjalankan aktiviti-aktiviti tersebut di atas.
 • Mengutip derma untuk menjalankan Kegiatan Badan.