Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Latarbelakang

Latarbelakang
 • Jentera perundingan di dalam perkhidmatan awam di peringkat Jabatan telahpun diperkenalkan semenjak wujudnya Interim Joint Council pada tahun 1946 dan jentera perundingan Majlis Whitley Jabatan pada tahun 1950. Penubuhan dan perjalanan Majlis Whitley Jabatan pada masa itu tidak dikawal oleh sebarang agensi pusat. Ketua-ketua Jabatan telah menubuhkan Majlis Whitley ini mengikut kehendak dan persetujuan di antara Pihak Pengurusan dengan Pihak Kesatuan Sekerja di Jabatan-jabatan berkenaan.
 • Apabila Sistem Whitley digantung pada tahun 1969, kerajaan telah mengkaji semula jentera perundingan di peringkat kebangsaan dan jabatan. Dalam kajian itu, Majlis Whitley Jabatan juga telah dipinda dan satu Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5 Tahun 1973 telah dikeluarkan. Pekeliling ini antara lainnya telah menyelaraskan bentuk penubuhan dan perjalanan MBJ di bawah kawalan Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA).
 • Pada tahun 1978, Kerajaan sekali lagi telah mengkaji jentera perundingan di sektor awam dan seterusnya meminda Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5 Tahun 1973 dan mewujudkan Pekeliling baru iaitu Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2 Tahun 1979. Pekeliling ini tidak membuat sebarang perubahan kecuali kepada kekerapan mesyuarat, di mana Majlis perlulah mengadakan mesyuarat setiap 3 bulan sekali.
 • Pada tahun 1989, melalui Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2 Tahun 1979 yang khusus menyentuh MBJ iaitu menjelaskan mengenai bentuk MBJ secara setempat. Pengecualian adalah diberikan mengikut merit setiap kes kepada mana-mana Kementerian/Jabatan/Badan-badanBerkanun/ Kuasa-kuasa Tempatan yang memohon untuk menubuhkan MBJ yang berbentuk lain daripada yang dihuraikan dengan mendapat kelulusan JPA. Surat Pekeliling Perkhidmatan ini adalah berkuatkuasa mulai 3.11.1989.
 • Pada tahun 1992, Sistem Saraan Baru (SSB) telah membawa beberapa perubahan besar dalam struktur perkhidmatan awam. Perubahan yang paling ketara ialah pembahagian peringkat kumpulan perkhidmatan kepada 3 kumpulan sahaja iaitu Kumpulan Pengurusan Tertinggi, Kumpulan Pengurusan dan Profesional dan Kumpulan Sokongan. Selaras dengan perubahan itu, Kerajaan telah mengkaji semula jentera perundingan dalam sektor awam di mana struktur lima Majlis Bersama Kebangsaan (MBK) yang wujud sebelum SSB telah diubahsuai supaya dapat memainkan peranan dengan lebih berkesan. Arahan baru itu telah dikeluarkan melalui Pekelilig Perkhidmatan Bil. 2 Tahun 1992. Walaubagaimanapun, Pekeliling ini tidak membuat banyak perubahan terhadap skop, bidang dan tugas serta struktur MBJ.
 • Bagi memantapkan lagi penubuhan dan perjalanan MBJ, JPA telah mengeluarkan satu arahan yang lebih terperinci bagi menjelaskan mengenai peraturan penubuhan, peranan dan pengurusan MBJ iaitu melalui Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2002.

Carta Organisasi

SENARAI WAKIL MBJ BAGI SESI 2023-2024
 • Enam (6) Orang wakil dari Kumpulan P&P (Gred 48 ke bawah dan bukan Pengarah Bahagian)
  • Ts. Shahrizal bin Sharuddin (J48)
  • En. Mohd Harriz bin Ismail (WA48)
  • Gs. Ts. Mohd Sukri bin Shuib (F48)
  • En. Muhd Naim bin Razali (N44)
  • En. Muhammad Farid Ayshraf bin Yazid (L44) (M)
  • Ts. Khayrul Apri Amso bin Suis (J41)
 • Tiga (3) Orang wakil dari pegawai Kumpulan Pelaksana bagi Gred 27 hingga Gred 40
  • En. Asyraf bin Rohan (JA38)
  • Pn. Dek Mariani binti Hanafiah@Hanafi (N30)
  • En. Saiful Ezri bin Jamaludin (JA29)
 • Lima (5) orang wakil dari pegawai Kumpulan Pelaksana bagi Gred 17 hingga Gred 26
  • En. Norazizan bin Saad (N26)TBK 2
  • Pn. Norshakirah binti Ahmad (W22)TBK 1
  • En. Mohd Zairi bin Mohd Ramli (N22)TBK 1
  • En. Abdul Halimizan bin Akbar (JA22)
  • En. Shafiq Al-Hafiz bin Mohamad (N19)
 • Tiga (3) Orang wakil dari pegawai Kumpulan Pelaksana bagi Gred 1 hingga Gred 16
  • En. Yasser Arafat bin Mohd Daud (N14)
  • En. Muhamad bin Azmi (N11)
  • En. Muhamad Sofiyuddin bin Abdul Razak (H11)

Fungsi

Fungsi MBJ
 • Skop, bidang dan fungsi MBJ lebih menitikberatkan kepada kepentingan pekerja-pekerja dalam sesebuah organisasi. Di samping bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh pihak pekerja, ia juga boleh dijadikan sebagai satu forum perbincangan di antara pihak pengurusan dan pekerja. Masalah yang boleh dibincang adalah meliputi semua perkara yang berkaitan dengan keadaan bekerja kecuali yang menyentuh dasar kerajaan atau hal-hal peribadi. MBJ yang aktif secara tidak langsung akan dapat menyemai semangat bekerja di kalangan pekerja untuk berkhidmat dengan lebih dedikasi dan produktif.