Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

YB Dato Sri Alexander Nanta Linggi

Menteri Kerja Raya

Salam Sejahtera,

menteri

Terlebih dahulu, saya mengucapkan selamat datang dan selamat melayari portal baru Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM) yang penuh dengan informasi-informasi terkini berkaitan LLM yang merupakan sebuah organisasi yang merancang, merekabentuk, memaju, mengendali dan menyenggara rangkaian lebuh raya di Malaysia. Dengan adanya portal ini diharap dapat memberi peluang kepada orang ramai untuk mengetahui dengan lebih dekat mengenai organisasi, visi, misi dan fungsi LLM.

Selain itu, dalam usaha LLM untuk memberi perkhidmatan yang unggul, portal ini turut menyediakan capaian perkhidmatan seperti muat turun borang, Aduan Online, Info Trafik Terkini dan Kalkulator Tol yang boleh dicapai oleh para pelanggan dengan lebih cepat dan pantas. Mereka juga boleh memberikan pandangan dan cadangan untuk membantu organisasi ini menjadi sesebuah organisasi yang lebih efektif melalui sistem penyampaian yang bermutu. Organisasi ini akan sentiasa mengamalkan sikap proaktif dalam menangani sebarang isu yang melibatkan kepentingan rakyat dan negara.

Akhir kata, melalui portal ini juga diharap, semua pihak akan mendapat faedah dan manfaat daripadanya di samping dapat memperkukuhkan lagi hubungan antara pihak berkepentingan dengan warga LLM.


Terima kasih.
Majlis Tarikh Lokasi
Teks Ucapan Majlis Perasmian Persimpangan Bertingkat Eco Majestic 19/10/2016 Lebuhraya LEKAS
Teks Ucapan 2nd IRF Asia Regional Congress & Exhibition 2016 17/10/2016 PWTC, Kuala Lumpur
Teks Ucapan Sempena Majlis Perasmian Persimpangan Bertingkat Alor Pongsu, Lebuhraya Utara-Selatan 07/06/2016 Persimpangan Bertingkat Alor Pongsu, Lebuhraya Utara-Selatan
Teks Ucapan YB Menteri Kerja Raya Bagi Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Tahun 2011 Kementerian Kerja Raya 24/05/2012 Dewan Tan Sri Mahfoz Khalid KKR
Teks Ucapan Perhimpunan Bulanan Kementerian Kerja Raya (Mac) 26/03/2015 Dewan Tan Sri Mahfoz Khalid