Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

YB Dato Sri Alexander Nanta Linggi

Menteri Kerja Raya

Salam Sejahtera,

menteri

Terlebih dahulu, saya mengucapkan selamat datang dan selamat melayari portal baru Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM) yang penuh dengan informasi-informasi terkini berkaitan LLM yang merupakan sebuah organisasi yang merancang, merekabentuk, memaju, mengendali dan menyenggara rangkaian lebuh raya di Malaysia. Dengan adanya portal ini diharap dapat memberi peluang kepada orang ramai untuk mengetahui dengan lebih dekat mengenai organisasi, visi, misi dan fungsi LLM.

Selain itu, dalam usaha LLM untuk memberi perkhidmatan yang unggul, portal ini turut menyediakan capaian perkhidmatan seperti muat turun borang, Aduan Online, Info Trafik Terkini dan Kalkulator Tol yang boleh dicapai oleh para pelanggan dengan lebih cepat dan pantas. Mereka juga boleh memberikan pandangan dan cadangan untuk membantu organisasi ini menjadi sesebuah organisasi yang lebih efektif melalui sistem penyampaian yang bermutu. Organisasi ini akan sentiasa mengamalkan sikap proaktif dalam menangani sebarang isu yang melibatkan kepentingan rakyat dan negara.

Akhir kata, melalui portal ini juga diharap, semua pihak akan mendapat faedah dan manfaat daripadanya di samping dapat memperkukuhkan lagi hubungan antara pihak berkepentingan dengan warga LLM.


Terima kasih.
Majlis Tarikh Lokasi
Teks Ucapan Sempena Majlis Pembukaan Jajaran Tun Razak Link Lebuhraya Duke Fasa 2 28/09/2017 Jajaran Tun Razak Link Lebuhraya Duke Fasa 2
Teks Ucapan Perhimpunan Bulanan Kementerian Kerja Raya Bagi Bulan September 2017 26/09/2017 Dewan Tan Sri Mahfoz Khalid
Teks Ucapan Sempena Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Kementerian Kerja Raya 16/05/2017 Dewan Tan Sri Mahfoz Khalid
Teks Ucapan Menteri Sempena Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2010 19/05/2011 Dewan Tan Sri Mahfoz Khalid KKR
Teks Ucapan Menteri Sempena Mesyuarat Pegawai Kanan JKR 30/05/2011 Melaka