Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

YB Dato Sri Alexander Nanta Linggi

Menteri Kerja Raya

Salam Sejahtera,

menteri

Terlebih dahulu, saya mengucapkan selamat datang dan selamat melayari portal baru Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM) yang penuh dengan informasi-informasi terkini berkaitan LLM yang merupakan sebuah organisasi yang merancang, merekabentuk, memaju, mengendali dan menyenggara rangkaian lebuh raya di Malaysia. Dengan adanya portal ini diharap dapat memberi peluang kepada orang ramai untuk mengetahui dengan lebih dekat mengenai organisasi, visi, misi dan fungsi LLM.

Selain itu, dalam usaha LLM untuk memberi perkhidmatan yang unggul, portal ini turut menyediakan capaian perkhidmatan seperti muat turun borang, Aduan Online, Info Trafik Terkini dan Kalkulator Tol yang boleh dicapai oleh para pelanggan dengan lebih cepat dan pantas. Mereka juga boleh memberikan pandangan dan cadangan untuk membantu organisasi ini menjadi sesebuah organisasi yang lebih efektif melalui sistem penyampaian yang bermutu. Organisasi ini akan sentiasa mengamalkan sikap proaktif dalam menangani sebarang isu yang melibatkan kepentingan rakyat dan negara.

Akhir kata, melalui portal ini juga diharap, semua pihak akan mendapat faedah dan manfaat daripadanya di samping dapat memperkukuhkan lagi hubungan antara pihak berkepentingan dengan warga LLM.


Terima kasih.
Majlis Tarikh Lokasi
Teks Ucapan Menteri Sempena Majlis Pelancaran Kempen Keselamatan Jalan Raya 2011 18/08/2011 Lebuhraya Koridor Guthrie
Teks Ucapan Perhimpunan Bulanan Kementerian Kerja Raya (April) dan Majlis Ikrar Bebas Rasuah 18/04/2017 Dewan Tan Sri Mahfoz Khalid
Teks Ucapan Perhimpunan Bulanan Kementerian Kerja Raya (Februari) 28/02/2017 Dewan Tan Sri Mahfoz Khalid
Teks Ucapan Sempena Lawatan Tapak dan Pembukaan Jalan Keluar-Masuk di Persimpangan Bertingkat Kuang Sistem 09/01/2017 Persimpangan Bertingkat Kuang Sistem
Teks Ucapan Majlis Hari Inovasi Kementerian Kerja Raya 2016 27/10/2016 Dewan Tan Sri Mahfoz Khalid