Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Perkongsian Data

Definisi Data Terbuka

Data yang boleh digunakan secara bebas, boleh dikongsi dan digunakan semula oleh rakyat, agensi Sektor Awam atau Swasta.

Pelaksanaan Data Terbuka Kerajaan bertujuan untuk meningkatkan kualiti dan ketelusan penyampaian perkhidmatan awam terhadap maklumat Kerajaan. Ia juga merupakan salah satu kriteria penilaian global dalam perkhidmatan E-Kerajaan. KKR dengan kerjasama Jabatan dan Agensi di bawahnya telah mengambil tindakan mengenal pasti set data bagi pelaksanaan data terbuka dalam setiap bidang perkhidmatan agensi.

Penggunaan data atau penggunaan semula data hendaklah mematuhi terma dan syarat : Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0

Capaian data terbuka untuk Lembaga Lebuhraya Malaysia boleh dicapai melalui : Portal Data Terbuka Sektor Awam

Tajuk Format
Panjang Lebuh Raya Bertol Di Malaysia (Panjang Lebuh Raya Bertol Di Malaysia) XLSX,CSV
Pencapaian KPI Lembaga Lebuhraya Malaysia Pencapaian KPI Lembaga Lebuhraya Malaysia