Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Tender/ Sebutharga

Tajuk Tender / Sebutharga Tarikh Mula Jual Tarikh Tamat Jual Tarikh Tutup
PERKHIDMATAN PERUNDING UNTUK KAJIAN PENSWASTAAN PELAKSANAAN KUTIPAN TOL SECARA MULTI LANE FREE FLOW (MLFF) DI SEMUA LEBUHRAYA BERTOL DI MALAYSIA
28/11/2016 06/01/2017 24/01/2017