Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Keputusan

CADANGAN KERJA-KERJA PENYENGGARAAN PEPASANGAN ELEKTRIKAL DAN MEKANIKAL DI BANGUNAN PEJABAT WILAYAH TIMUR (II) AJIL, RUMAH REHAT & TETAMU DAN PONDOK PENGAWAL, LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA, AJIL, TERENGGANU (2019 - 2021)

Kontraktor Berjaya KNZ Electrical Enterprise
Nilai
RM 209554.00
Tarikh Mula Jualan Dokumen 25.03.2019
Tarikh Tamat Jualan Dokumen 02.04.2019
Tender / Sebutharga Adalah Dipelawa kepada CIDB G2 KATEGORI (ME) KOD E11
Jenis Sebutharga
Kategori Kerja
Syarat Pendaftaran

2. Kontraktor yang berminat hendaklah berdaftar dalam gred dan pengkhususan yang dinyatakan di atas. Satu taklimat dan lawatan tapak akan diadakan pada 25 Mac 2019 jam 10.00 pagi di Bilik Mesyuarat Pejabat Wilayah Timur II (Ajil), Lembaga Lebuhraya Malaysia, Persimpangan Bertingkat Ajil, Lebuhraya Pantai Timur Fasa 2, 21800 Ajil, Terengganu Darul Iman. Kehadiran pada sesi taklimat ini adalah diwajibkan.

 

3. Hanya penama di dalam Sijil Perakuan Pendaftaran, CIDB sahaja yang boleh menghadiri sesi taklimat sebutharga. Wakil selain daripada penama adalah tidak dibenarkan. Kontraktor dikehendaki membawa bersama-sama sijil asal Sijil Perakuan Pendaftaran CIDB, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) serta Sijil Taraf Bumiputera (STB) yang masih berkuatkuasa dan satu salinan bagi sijil-sijil tersebut.

 

4. Dokumen Sebutharga boleh dibeli semasa taklimat diadakan atau di Bahagian Ukur Bahan dan Kontrak, Tingkat 1, Blok A, Ibu Pejabat, Lembaga Lebuhraya Malaysia, Wisma Lebuhraya, KM.6, Jalan Serdang-Kajang, 43000 Kajang, Selangor. Harga dokumen adalah sebanyak RM50.00 setiap naskah dan tidak dikembalikan.  Bayaran hendaklah dibuat atas nama Ketua Pengarah LLM dengan menggunakan Bank Draf/Wang Pos/Kiriman Wang. Bayaran secara tunai tidak diterima.

 

5. Dokumen Sebutharga yang telah siap diisi dengan lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga di alamat seperti di atas sebelum atau pada 8 April 2019 jam 12.00 tengahari. Lembaga Lebuhraya Malaysia tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah atau mana-mana tawaran.

 

*PERHATIAN:

Kehadiran taklimat dan lawatan tapak adalah diwajibkan. Hanya penama di dalam Sijil Perakuan Pendaftaran CIDB sahaja yang boleh menghadiri sesi taklimat sebutharga. Wakil kontraktor selain daripada penama adalah tidak dibenarkan. Hanya kontraktor yang berdaftar dalam negeri yang sama dengan lokasi kerja sahaja yang layak untuk mengambil bahagian. (Pekeliling Perbendaharaan PK 2.1 para 7(iii)(b)(3) dan (5)).

 

Lawatan Tapak Tarikh: 25-03-2019 Tempat: PEJABAT WILAYAH TIMUR II, AJIL, TERENGGANU Masa: 10:00 AM
Lain-Lain Keperluan -
Tempat Dokumen Dijual BAHAGIAN UKUR BAHAN & KONTRAK, IBU PEJABAT LLM, KAJANG, SELANGOR
Masa Pembelian Dokumen Isnin - Jumaat 8:00 AM - 4:30 PM
Harga Dokumen
RM 50.00
Bayaran Atas Nama KETUA PENGARAH LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA
Tempat Tutup Tender/Sebutharga BAHAGIAN UKUR BAHAN & KONTRAK
Tarikh dan Waktu Tutup 2019-04-08