Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Tender/ Sebutharga

Pra-Kelayakan Kontraktor Penyiap Bagi Projek Sakit Kerajaan.

Tarikh Mula Jualan Dokumen 23.05.2018
Tarikh Tamat Jualan Dokumen 11.06.2018
Tender / Sebutharga Adalah Dipelawa kepada Pra-Kelayakan adalah dipelawa kepada Kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Industri Pembinaan Malaysia(CIDB) /PUKONSA /UPKJ /Kementerian Kewangan dalam Gred, Kategori, Pengkhususan dan jenis pendaftaran yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi pra-kelayakan berikut:
Jenis Tender
Kategori Kerja
Syarat Pendaftaran

Kontraktor hendaklah memenuhi syarat-syarat wajib berikut:

(a) PENDAFTARAN KONTRAKTOR

i. Mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB); 

  • Gred     : Terbuka kepada G3, G4, G5, G6 dan G7
  • Kategori     : Terbuka kepada semua Kategori
  • Pengkhususan  : Terbuka kepada semua jenis Pengkhususan

ii. Mempunyai sijil-sijil seperti berikut (jika berkenaan);

  • Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)
  • Sijil Pusat Pendaftaran Kontraktor Kerja, Bekalan dan Perkhidmatan Negeri Sabah (PUKONSA) 
  • Sijil Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding, Negeri Sarawak (UPKJ) 

iii. Syarat tambahan : mempunyai Sijil Taraf Bumiputera (STB) (jika ada).

iv. Tempoh pendaftaran masih sah berkuatkuasa melebihi tiga (3)  bulan dari tarikh tutup Pra-Kelayakan

(b) SCORE CIDB

Mempunyai sijil SCORE CIDB dengan minimum 3 Bintang dan masih berkuatkuasa melebihi tiga (3) bulan dari tarikh tutup Pra-Kelayakan 

(c)   KEUPAYAAN KONTRAKTOR

i. Mempunyai Nett Worth melebihi 20% dari Nilai Tahunan Baki Kerja (NTBK) atau Modal Pusingan melebihi 10% dari NTBK atau Modal Mudah Cair  melebihi 5% dari NTBK.

ii. Keutamaan diberikan kepada Kontraktor yang mempunyai pengalaman yang mencukupi dalam projek Kerajaan / Swasta.

iii. Tidak mempunyai rekod prestasi kerja semasa yang sakit.

iv. Tidak mempunyai rekod prestasi kerja yang tidak memuaskan dalam  tempoh lima (5) tahun terkini. 

(d)   Kontraktor hendaklah bebas daripada sebarang  tindakan undang-undang  seperti  jenayah, senarai  hitam  dan  tatatertib daripadamana-mana badan kawal selia.

 

Lawatan Tapak Tarikh: Tempat: - Masa: 8:00 AM
Lain-Lain Keperluan -
Tempat Dokumen Dijual Cawangan Pengurusan Perolehan Dan Harta, Bahagian Kewangan Tingkat Bawah, Blok A, Kementerian Kerja Raya, Jalan Sultan Salahuddin 50580 Kuala Lumpur
Masa Pembelian Dokumen Rabu - Isnin 8:00 AM - 5:00 PM
Harga Dokumen
RM 50.00
Bayaran Atas Nama Akauntan Negara Malaysia – KKR-T (Semenanjung)
Tempat Tutup Tender/Sebutharga Cawangan Pengurusan Dan Perolehan Harta, Bahagian Kewangan, Tingkat Bawah, Blok A, Kementerian Kerja Raya, Jalan Sultan Salahuddin, 50580 Kuala Lumpur.
Tarikh dan Waktu Tutup 2018-06-28

*Nota : Untuk harga dokumen RM0.00/diberikan secara percuma, tiada pembayaran diperlukan.