Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Tender/ Sebutharga

Ralat - Perkhidmatan Menyewa, Mengurus Kafeteria dan Penyediaan Makanan dan Minuman di Wisma Lebuhraya, Lembaga Lebuhraya Malaysia untuk Tempoh Tiga Puluh Enam (36) Bulan.

Tarikh Mula Jualan Dokumen 19.03.2018
Tarikh Tamat Jualan Dokumen 23.03.2018
Tender / Sebutharga Adalah Dipelawa kepada Kementerian Kewangan : 040103 – Makanan Bermasak (Islam) bertaraf Bumiputera yang masih sah laku.
Jenis Sebutharga
Kategori Bekalan Perkhidmatan
Syarat Pendaftaran

Merujuk kepada iklan kami bertarikh 15/3/2018 dimaklumkan terdapat pindaan pada ‘Kenyataan Tawaran Tender’ kepada ‘Tawaran Sebut Harga’ pindaan pada ‘Tajuk Kerja’ dan syarat – syarat pada perkara ‘tiga hingga enam’ seperti berikut :-

1. Tawaran adalah dipelawa daripada kBahagian Kewangan & Pengurusan Aset, Ibu Pejabat, Lembaga Lebuhraya Malaysia, KM 6 Jalan Serdang-Kajang, 43000 Kajang Selangor Darul Ehsan mulai/pada 19.3.2018 hingga  23.3.2018 pada waktu seperti berikut:-

        Isnin hingga Jumaat  - 8.30 pagi hingga 12.30 tgh

                                       - 2.15  ptg hingga 4.30 ptg

2. Bagi tujuan di atas, sila bawa bersama SIJIL ASAL dari  Kementerian Kewangan dan SIJIL ASAL Pengiktirafan Bumiputra dari Kementerian Kewangan yang masih berkuatkuasa serta satu salinan pendua sijil-sijil  berkenaan  untuk simpanan dan rekod pejabat ini.

3. Taklimat Sebut Harga dan Lawatan Tapak adalah diwajibkan kepada semua Penyebut Harga yang menyertai tawaran Sebut Harga ini.  Mana-mana Penyebut Harga yang tidak menghadiri taklimat dan lawatan tapak tidak akan dipertimbangkan untuk menyertai tawaran Sebut Harga ini. Kehadiran hendaklah oleh wakil sah yang berkelayakan.

4. Bayaran dokumen adalah sebanyak RM 50.00  senaskah dan tidak dikembalikan. Bayaran boleh dibuat dengan menggunakan Bank Draft/Wang Pos/Kiriman Wang. Bayaran hendaklah atas nama Ketua Pengarah LLM.

5. Tawaran Sebut Harga hendaklah sampai selewat-lewatnya sebelum atau pada jam 12.00 tengahari, pada tarikh 28 Mac 2018 di Bahagian Kewangan & Pengurusan Aset, Ibu Pejabat LLM, KM 6, Jalan Serdang-Kajang, 43000 Kajang, Selangor.  Sebut Harga yang lewat diterima tidak akan dipertimbangkan.

6. Pihak Lembaga Lebuhraya Malaysia tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah atau mana-mana Sebut Harga.

Lawatan Tapak Tarikh: 19-03-2018 Tempat: AUDITORIUM, BLOK B, IBU PEJABAT LLM Masa: 10:30 AM
Lain-Lain Keperluan
-
Tempat Dokumen Dijual Bahagian Kewangan & Pengurusan Aset, Ibu Pejabat LLM, KM 6, Jalan Serdang-Kajang, 43000 Kajang, Selangor
Masa Pembelian Dokumen Isnin - Jumaat 8:30 AM - 4:30 PM
Harga Dokumen
RM 50.00
Bayaran Atas Nama Ketua Pengarah LLM
Tempat Tutup Tender/Sebutharga Bahagian Kewangan & Pengurusan Aset, Ibu Pejabat LLM, KM 6, Jalan Serdang-Kajang, 43000 Kajang, Selangor
Tarikh dan Waktu Tutup 2018-03-28

*Nota : Untuk harga dokumen RM0.00/diberikan secara percuma, tiada pembayaran diperlukan.