Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Keputusan

Cadangan Kerja-kerja Penyenggaraan dan Pembaikan kecil di Pejabat Wilayah Utara, Lembaga Lebuhraya Malaysia, Pulau Pinang (2013-2015)

Kontraktor Berjaya SL Ceria Enterprise
Nilai
RM 416820.00
Tarikh Mula Jualan Dokumen 10.09.2013
Tarikh Tamat Jualan Dokumen 17.09.2013
Tender / Sebutharga Adalah Dipelawa kepada
-
Jenis Sebutharga
Kategori Kerja
Syarat Pendaftaran
-
Lawatan Tapak Pejabat Wilayah Utara, LLM (Pulau Pinang)
Lain-Lain Keperluan
-
Tempat Dokumen Dijual
-
Masa Pembelian Dokumen
-
Harga Dokumen
RM 100.00
Bayaran Atas Nama
-
Tempat Tutup Tender/Sebutharga
-
Tarikh dan Waktu Tutup 2013-09-23

*Nota : Untuk harga dokumen RM0.00/diberikan secara percuma, tiada pembayaran diperlukan.