Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Keputusan

Cadangan Pembinaan Underpass Dan Jalan Sambungan Melintasi Taman Kajang Utama, Lebuhraya Lingkaran Luar Kajang (SILK), Kajang, Selangor.

Kontraktor Berjaya Majutera Sdn. Bhd
Nilai
RM 21388191.10
Tarikh Mula Jualan Dokumen 22.03.2013
Tarikh Tamat Jualan Dokumen 02.04.2013
Tender / Sebutharga Adalah Dipelawa kepada
-
Jenis Tender
Kategori Kerja
Syarat Pendaftaran
-
Lawatan Tapak Bilik Auditorium, Blok B, Lembaga Lebuhraya Malaysia
Lain-Lain Keperluan
-
Tempat Dokumen Dijual
-
Masa Pembelian Dokumen
-
Harga Dokumen
RM 800.00
Bayaran Atas Nama
-
Tempat Tutup Tender/Sebutharga
-
Tarikh dan Waktu Tutup 2013-04-12

*Nota : Untuk harga dokumen RM0.00/diberikan secara percuma, tiada pembayaran diperlukan.