Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Keputusan

CADANGAN KERJA-KERJA PEMBERSIHAN KAWASAN DAN PEMASANGAN PAGAR JEJARING BERANGKAI (CHAINLINK) SERTA KERJA-KERJA MENGECAT BANGUNAN PEJABAT DAN 12 UNIT KUARTERS LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA, GENTING SEMPAH, BENTONG, PAHANG DARUL MAKMUR

Kontraktor Berjaya FALAH ADDIN ENTERPRISE
Nilai
RM 98528.50
Tarikh Mula Jualan Dokumen 10.10.2023
Tarikh Tamat Jualan Dokumen 16.10.2023
Tender / Sebutharga Adalah Dipelawa kepada CIDB : Gred G1 Kategori : CE Dan B Pengkhususan : CE21 Dan B14
Jenis Sebutharga
Kategori Kerja
Syarat Pendaftaran

1. Tawaran adalah dipelawa kepada Kontraktor Bumiputera yang berpengalaman, berkelayakan dan berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) serta beralamat pendaftaran dalam daerah, negeri yang sama dengan lokasi kerja sahaja, layak untuk mengambil bahagian (Pekeliling Perbendaharaan PK 2.9 para 2.3 (i) (a)) bagi melaksanakan kerja-kerja berikut:

2. Kontraktor yang berminat hendaklah berdaftar dalam gred dan pengkhususan yang dinyatakan di atas. Satu taklimat dan lawatan tapak akan diadakan pada 10 Oktober 2023 jam 10.00 pagi di Bilik Mesyuarat, Pejabat Operasi Dan Penyelenggaraan Lebuhraya, Alloy Maintenance Engineering Sdn. Bhd., Lebuhraya Kuala Lumpur-Karak, Genting Sempah, 28750 Bentong, Pahang. Nombor telefon untuk dihubungi: 09-561 2121 atau 03-8738 3033/3106. Kehadiran pada sesi taklimat dan lawatan tapak adalah diwajibkan. 

3. Hanya penama di dalam Sijil Perakuan Pendaftaran, CIDB sahaja yang boleh menghadiri sesi taklimat dan lawatan tapak. Wakil selain daripada penama adalah tidak dibenarkan. Kontraktor dikehendaki membawa bersama-sama sijil asal Sijil Perakuan Pendaftaran CIDB, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) serta Sijil Taraf Bumiputera (STB) yang masih berkuatkuasa dan satu salinan bagi sijil-sijil tersebut berserta kad pengenalan semasa menghadiri sesi taklimat dan lawatan tapak.

4. Harga dokumen adalah sebanyak RM50.00 setiap naskah dan tidak dikembalikan. Bayaran hendaklah dibuat atas nama Ketua Pengarah LLM dengan menggunakan ‘LLM Payment Gateway Service’ di laman web rasmi LLM iaitu melalui pautan pembelian online yang dipaparkan dalam iklan ini. Hanya kontraktor yang LAYAK SAHAJA (yang menghadiri taklimat dan lawatan tapak) akan menerima Payment Code untuk pembelian online. Sebarang pertanyaan mengenai pembelian boleh menghubungi talian 03-8738 3033/3106 (Bahagian Ukur Bahan Dan Kontrak). 

5. Sila cetak resit bayaran sebagai bukti apabila mengambil dokumen di kaunter Bahagian Ukur Bahan Dan Kontrak, Tingkat 1, Blok A, Ibu Pejabat LLM, Kajang, Selangor. Nombor telefon untuk dihubungi:03-8738 3033/3106. Dokumen Tawaran akan dikeluarkan kepada wakil syarikat yang telah diberi kuasa dengan sepenuhnya sahaja. Untuk maksud ini, wakil syarikat dikehendaki membawa bersama-sama Surat Perwakilan Kuasa dan mengemukakan salinan asal Sijil Perakuan Pendaftaran CIDB yang masih berkuatkuasa serta bukti pembayaran pembelian dokumen semasa mengambil Dokumen Tawaran.

6. Dokumen Sebutharga yang telah siap diisi dengan lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga di alamat Bahagian Ukur Bahan Dan Kontrak, Tingkat 1, Blok A, Ibu Pejabat LLM, Kajang, Selangor sebelum atau pada 18 Oktober 2023 jam 12.00 tengahari. Lembaga Lebuhraya Malaysia tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah atau mana-mana tawaran.

7. Semua perbelanjaan yang terlibat untuk membuat tawaran atau sebutharga berkenaan atau apa-apa perbelanjaan bersangkutan dengannya, adalah menjadi tanggungan kontraktor sepenuhnya.  Pihak Lembaga Lebuhraya Malaysia tidak akan bertanggungjawab atas apa-apa jua kos yang terlibat dan tidak bertanggungjawab untuk membayar balik apa-apa kos yang ditanggung oleh pihak kontraktor.

 

 

Lawatan Tapak Tarikh: 10-10-2023 Tempat: Bilik Mesyuarat, Pejabat Operasi Dan Penyelenggaraan Lebuhraya, Alloy Maintenance Engineering Sdn. Bhd., Lebuhraya Kuala Lumpur-Karak, Genting Sempah, 28750 Bentong, Pahang Masa: 10:00 AM
Lain-Lain Keperluan
-
Tempat Dokumen Dijual Bahagian Ukur Bahan dan Kontrak, Tingkat 1, Blok A, Ibu Pejabat LLM, Kajang, Selangor.
Masa Pembelian Dokumen Isnin - Jumaat 8:30 AM - 4:30 PM
Harga Dokumen
RM 50.00
Bayaran Atas Nama Ketua Pengarah LLM
Tempat Tutup Tender/Sebutharga Bahagian Ukur Bahan dan Kontrak, Tingkat 1, Blok A, Ibu Pejabat LLM, Kajang, Selangor.
Tarikh dan Waktu Tutup 2023-10-18

*Nota : Untuk harga dokumen RM0.00/diberikan secara percuma, tiada pembayaran diperlukan.