Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Tender/ Sebutharga

PELUPUSAN ASET ALIH P-3/2023 ASET (KENDERAAN)

Tarikh Mula Jualan Dokumen 22.08.2023
Tarikh Tamat Jualan Dokumen 04.09.2023
Tender / Sebutharga Adalah Dipelawa kepada Tawaran adalah dipelawa dari syarikat atau orang perseorangan yang berminat untuk membeli aset kenderaan ini.
Jenis Sebutharga
Kategori Bekalan Perkhidmatan
Syarat Pendaftaran

1. Tawaran adalah dipelawa dari syarikat atau orang perseorangan yang berminat untuk membeli aset seperti berikut:

Keterangan aset: Proton Preve 1.6 CVT (WXG 1980)

Kuantiti: 1

Harga Simpanan: RM8,000.00

2. Aset boleh dilihat pada 22 Ogos 2023 hingga 5 September 2023 di antara jam 10.00 pagi hingga 4.00 petang di Ibu Pejabat, Lembaga Lebuhraya Malaysia beralamat di  Wisma Lebuhraya, KM.6, Jalan Serdang-Kajang,43000 Kajang, Selangor (Sila hubungi En. Azlie di talian 03-8738 2545).

3. Tawaran sebut harga boleh dibuat dengan menggunakan Borang Sebut Harga Pelupusan Aset Alih Kerajaan (KEW.PA-28) yang boleh diperoleh di alamat seperti di para 4. Tawaran hendaklah sah bagi tempoh 90 hari. 

4. Semua tawaran dengan maklumat yang lengkap hendaklah menggunakan sampul surat berlakri dan di tanda No. Sebut harga P-3/2023 ASET (KENDERAAN) dan dihantar melalui pos atau dimasukkan ke dalam Peti Sebut harga di alamat:-

Wisma Lembaga Lebuhraya Malaysia, 

43000 Kajang Selangor

5. Tarikh tutup sebut harga pada 5 September 2023 jam 12.00 tengah hari. Sebut harga yang diterima lewat tidak akan dipertimbangkan.

SYARAT DAN PERATURAN SEBUT HARGA

1. Aset akan dijual tertakluk kepada harga simpanan.

2. Penyebut harga adalah dikehendaki menyertakan deposit sebut harga sebanyak 5% daripada harga tawaran bagi setiap aset atau RM5,000 mengikut mana yang terendah. Deposit sebut harga hendaklah dalam bentuk Draf Bank sahaja atas nama KETUA PENGARAH LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA.

3. Tawaran tanpa/ kurang deposit sebut harga tidak akan dipertimbangkan.

4. Semua aset adalah dijual sebagaimana keadaannya semasa dilihat (as-is-where-is basis).

5. Jabatan ini tidak bertanggungjawab ke atas aset yang telah dijual.

6. Semua perbelanjaan berkaitan pembelian aset seperti kos menanggal (dismantle), mengangkut dan sebagainya hendaklah ditanggung oleh pembeli sendiri.

7. Pembeli yang berjaya hendaklah membuat pembayaran penuh dalam tempoh satu (1) minggu dari tarikh pemberitahu keputusan. Jika bayaran tidak dijelaskan dalam tempoh tersebut, deposit sebut harga tidak akan dikembalikan.

8. Pembeli yang berjaya hendaklah mengambil aset dalam tempoh 7 hari selepas bayaran penuh dijelaskan. Jika gagal, bayaran yang telah dibuat tidak akan dikembalikan dan Jabatan berhak untuk melupuskan aset tersebut.

Nota : Syarat-syarat sebut harga boleh dipinda mengikut keperluan Kementerian/Jabatan.

 

Lawatan Tapak Tarikh: Tempat: Masa: 8:00 AM
Lain-Lain Keperluan -
Tempat Dokumen Dijual Bahagian Kewangan & Pengurusan Aset (BKPA) LLM
Masa Pembelian Dokumen Isnin - Jumaat 10:00 AM - 4:00 PM
Harga Dokumen
RM .00
Bayaran Atas Nama -
Tempat Tutup Tender/Sebutharga Bahagian Kewangan & Pengurusan Aset (BKPA) LLM
Tarikh dan Waktu Tutup 2023-09-05

*Nota : Untuk harga dokumen RM0.00/diberikan secara percuma, tiada pembayaran diperlukan.