Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Tender/ Sebutharga

PERKHIDMATAN MENYEWA, MENGURUS KAFETERIA DAN PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN MESYUARAT DI WISMA LEBUHRAYA, LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA UNTUK TEMPOH SELAMA 36 BULAN

Tarikh Mula Jualan Dokumen 01.08.2023
Tarikh Tamat Jualan Dokumen 10.08.2023
Tender / Sebutharga Adalah Dipelawa kepada Pelawaan Sebut Harga ini terbuka kepada Penyebut Harga yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dan memiliki Kod Bidang: 040103 – Makanan Bermasak (Islam) yang mana pendaftarannya masih berkuat kuasa.
Jenis Sebutharga
Kategori Bekalan Perkhidmatan
Syarat Pendaftaran

Pelawaan adalah terbuka kepada syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah kod bidang seperti di atas untuk mengambil bahagian di dalam pelawaan berikut:

  • Sila cetak resit bayaran sebagai bukti apabila mengambil dokumen di kaunter Bahagian Kewangan dan Pengurusan Aset, Tingkat 1, Blok B, Ibu Pejabat LLM, Kajang, Selangor.
  • Syarat-syarat, arahan dan maklumat lanjut mengenai pelawaan ini adalah dijelaskan di dalam Dokumen Tawaran dan boleh diperolehi di alamat sepertimana yang dinyatakan di atas.
  • Sekiranya berminat untuk menyertai Sebut Harga tersebut, Dokumen Sebut Harga boleh diperoleh setelah membuat bayaran RM50 (Ringgit Malaysia: Lima Puluh Sahaja) ke akaun LLM berikut:

No. Akaun:  8600603760 (CIMB BANK BERHAD)

  • Bukti bayaran hendaklah diemel ke kutipan@llm.gov.my dan azizan@llm.gov.my bagi tujuan pengeluaran resit dan penyediaan Dokumen Sebut Harga. Resit pembayaran hendaklah dikemukakan kepada pihak LLM semasa mengambil Dokumen Sebut Harga tersebut.
  • Dokumen Tawaran akan dikeluarkan kepada wakil syarikat yang telah diberi kuasa dengan sepenuhnya sahaja. Untuk maksud ini, wakil syarikat dikehendaki membawa bersama-sama Surat Perwakilan Kuasa dan mengemukakan salinan asal Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Kementerian Kewangan Malaysia yang masih berkuat kuasa dan satu salinan pendua bagi sijil-sijil berkenaan serta bukti pembayaran pembelian dokumen semasa mengambil Dokumen Tawaran; dan 
  • Pihak Lembaga Lebuhraya Malaysia tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah atau mana-mana tawaran.
Lawatan Tapak Tarikh: Tempat: TIADA Masa: 8:00 AM
Lain-Lain Keperluan -
Tempat Dokumen Dijual Bahagian Kewangan & Pengurusan Aset (BKPA) LLM
Masa Pembelian Dokumen Isnin - Jumaat 8:30 AM - 4:30 PM
Harga Dokumen
RM 50.00
Bayaran Atas Nama KETUA PENGARAH LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA
Tempat Tutup Tender/Sebutharga Bahagian Kewangan & Pengurusan Aset (BKPA) LLM
Tarikh dan Waktu Tutup 2023-08-14

*Nota : Untuk harga dokumen RM0.00/diberikan secara percuma, tiada pembayaran diperlukan.