Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Tender/ Sebutharga

PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DAN SOKONGAN TEKNIKAL STANDARD ACCOUNTING SYSTEM FOR GOVERNMENT AGENCIES (SAGA) DI LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA UNTUK TEMPOH 36 BULAN(NO. SEBUT HARGA: LLM/KEW/SH : 10/5/2023)

Tarikh Mula Jualan Dokumen 25.05.2023
Tarikh Tamat Jualan Dokumen 10.06.2023
Tender / Sebutharga Adalah Dipelawa kepada Pelawaan Sebut Harga ini terbuka kepada Penyebut Harga-Penyebut Harga yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia Kod Bidang: 210103 & 210104
Jenis Sebutharga
Kategori Bekalan Perkhidmatan
Syarat Pendaftaran
  • Pelawaan adalah terbuka kepada syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah kod bidang seperti di atas untuk mengambil bahagian di dalam pelawaan berikut: 
  • Sila cetak resit bayaran sebagai bukti apabila mengambil dokumen di kaunter Bahagian Kewangan dan Pengurusan Aset, Tingkat 1, Blok B, Ibu Pejabat LLM, Kajang, Selangor.  
  • Syarat-syarat, arahan dan maklumat lanjut mengenai pelawaan ini adalah dijelaskan di dalam Dokumen Tawaran dan boleh diperolehi di alamat sepertimana yang dinyatakan di atas. 
  • Dokumen Tawaran akan dikeluarkan kepada wakil syarikat yang telah diberi kuasa dengan sepenuhnya sahaja. Untuk maksud ini, wakil syarikat dikehendaki membawa bersama-sama Surat Perwakilan Kuasa dan mengemukakan salinan asal Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Kementerian Kewangan Malaysia yang masih berkuatkuasa dan satu salinan pendua bagi sijil-sijil berkenaan serta bukti pembayaran pembelian dokumen semasa mengambil Dokumen Tawaran; dan  
  • Pihak Lembaga Lebuhraya Malaysia tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah atau mana-mana tawaran. 
Lawatan Tapak Tarikh: Tempat: Tiada Masa: 8:00 AM
Lain-Lain Keperluan
-
Tempat Dokumen Dijual BAHAGIAN KEWANGAN DAN PENGURUSAN ASET
Masa Pembelian Dokumen Isnin - Jumaat 8:30 AM - 4:30 PM
Harga Dokumen
RM 50.00
Bayaran Atas Nama KETUA PENGARAH LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA
Tempat Tutup Tender/Sebutharga BAHAGIAN KEWANGAN DAN PENGURUSAN ASET
Tarikh dan Waktu Tutup 2023-06-15

*Nota : Untuk harga dokumen RM0.00/diberikan secara percuma, tiada pembayaran diperlukan.