Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Tender/ Sebutharga

PERKHIDMATAN AGEN PENGUTIP HUTANG (DEBT COLLECTOR) BAGI MENGUTIP TUNGGAKAN CAJ PENDUDUKAN PAPARAN IKLAN LEBUH RAYA UNTUK TEMPOH 24 BULAN

Tarikh Mula Jualan Dokumen 25.05.2023
Tarikh Tamat Jualan Dokumen 10.06.2023
Tender / Sebutharga Adalah Dipelawa kepada Pelawaan Sebut Harga ini terbuka kepada Penyebut Harga-Penyebut Harga yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia Kod Bidang: 221105 – Pemungut Hutang / Penghantar Notis
Jenis Sebutharga
Kategori Bekalan Perkhidmatan
Syarat Pendaftaran
  • Pelawaan adalah terbuka kepada syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah kod bidang seperti di atas untuk mengambil bahagian di dalam pelawaan berikut: 
  • Sila cetak resit bayaran sebagai bukti apabila mengambil dokumen di kaunter Bahagian Kewangan dan Pengurusan Aset, Tingkat 1, Blok B, Ibu Pejabat LLM, Kajang, Selangor.  
  • Syarat-syarat, arahan dan maklumat lanjut mengenai pelawaan ini adalah dijelaskan di dalam Dokumen Tawaran dan boleh diperolehi di alamat sepertimana yang dinyatakan di atas. 
  • Dokumen Tawaran akan dikeluarkan kepada wakil syarikat yang telah diberi kuasa dengan sepenuhnya sahaja. Untuk maksud ini, wakil syarikat dikehendaki membawa bersama-sama Surat Perwakilan Kuasa dan mengemukakan salinan asal Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Kementerian Kewangan Malaysia yang masih berkuatkuasa dan satu salinan pendua bagi sijil-sijil berkenaan serta bukti pembayaran pembelian dokumen semasa mengambil Dokumen Tawaran; dan  
  • Pihak Lembaga Lebuhraya Malaysia tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah atau mana-mana tawaran. 

NO. AKAUN: 8600603760

Lawatan Tapak Tarikh: Tempat: Tiada Masa: 8:00 AM
Lain-Lain Keperluan
-
Tempat Dokumen Dijual BAHAGIAN KEWANGAN DAN PENGURUSAN ASET
Masa Pembelian Dokumen Isnin - Jumaat 8:30 AM - 4:30 PM
Harga Dokumen
RM .00
Bayaran Atas Nama KETUA PENGARAH LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA
Tempat Tutup Tender/Sebutharga BAHAGIAN KEWANGAN DAN PENGURUSAN ASET
Tarikh dan Waktu Tutup 2023-06-15

*Nota : Untuk harga dokumen RM0.00/diberikan secara percuma, tiada pembayaran diperlukan.