Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Tender/ Sebutharga

PERKHIDMATAN PERUNDING UNTUK KAJIAN PENSWASTAAN PELAKSANAAN KUTIPAN TOL SECARA MULTI LANE FREE FLOW (MLFF) DI SEMUA LEBUHRAYA BERTOL DI MALAYSIA

Tarikh Mula Jualan Dokumen 28.11.2016
Tarikh Tamat Jualan Dokumen 06.01.2017
Tender / Sebutharga Adalah Dipelawa kepada 1. Berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dan berdaftar di bawah kod bidang yang ditetapkan. 2. Tempoh pendaftaran dengan Kementerian Kewangan masih sah. 3. Perjanjian Usahasama yang telah dimeterai dikemukakan. Jika Perunding ada usahasama dengan Perunding Asing, Perjanjian Usahasama tersebut hendaklah disertakan bersama-sama Dokumen Tender. KOS BIDANG. : KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA , 340102 (KAJIAN PENSWASTAAN DAN PENGKORMERSILAN)
Jenis Tender
Kategori Kerja
Syarat Pendaftaran

1.    Syarat-syarat, Arahan dan Maklumat lanjut mengenai pelawaan ini adalah dijelaskan di dalam Dokumen Pelawaan dan boleh diperolehi di Bahagian Ukur Bahan & Kontrak, Tingkat 1, Blok A, Ibu Pejabat, Lembaga Lebuhraya Malaysia, KM 6, Jalan Serdang-Kajang, 43000 Kajang, Selangor bermula pada 28 November 2016 hingga 6 Januari 2017. Dokumen Pelawaan adalah dijual dengan kadar RM50.00 bagi setiap satu (1) set.

 

2.    Kehadiran taklimat tender adalah diwajibkan. Hanya firma perunding yang menghadiri taklimat dibenarkan untuk menyertai tender ini. Sesi taklimat tender kepada perunding akan diadakan pada 28 November 2016 jam 9.30 pagi di Bilik Auditorium, Tingkat Bawah, Blok B, Ibu Pejabat, Lembaga Lebuhraya Malaysia, KM 6, Jalan Serdang-Kajang, 43000 Kajang, Selangor.

 

3.   Hanya penama di dalam Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat, Kementerian Kewangan Malaysia sahaja yang boleh menghadiri sesi taklimat tender. Perunding tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama di dalam Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat, Kementerian Kewangan Malaysia.

 

4.   Perunding dikehendaki membawa dan mengemukakan Sijil Asal Pendaftaran Kementerian Kewangan Malaysia yang masih berkuatkuasa dan satu salinan pendua bagi sijil berkenaan semasa membeli Dokumen Tender.

 

5.   Satu (1) SALINAN ASAL dan dua (2) salinan CADANGAN TEKNIKAL dan satu (1) SALINAN ASAL dan dua (2) salinan  CADANGAN KOS  hendaklah dimasukkan ke dalam sampul berasingan yang berlakri dan ditandakan “CADANGAN TEKNIKAL” dan “CADANGAN KOS” di sebelah kiri setiap sampul berkenaan.

 

 

 

 

 

 

6.   DOKUMEN TENDER ASAL, satu (1) CD yang mengandungi soft copy borang-borang, kedua-dua Cadangan Teknikal dan Cadangan Kos di atas hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul bersaiz besar/kotak yang berlakri (sealed) dan dialamatkan kepada Ketua Pengarah Lembaga Lebuhraya Malaysia, Ibu Pejabat, Lembaga Lebuhraya Malaysia, Wisma Lebuhraya, KM 6, Jalan Serdang-Kajang, 43000 Kajang, Selangor.

 

7.   Dokumen-dokumen tersebut hendaklah dihantar secara serahan tangan dan dimasukkan ke dalam Peti Tender di Bahagian Ukur Bahan & Kontrak, Tingkat. 1, Blok A, Ibu Pejabat, Lembaga Lebuhraya Malaysia, Wisma Lebuhraya, KM 6, Jalan Serdang-Kajang, 43000 Kajang, Selangor tidak lewat daripada jam 12.00 tengah hari pada 24 Januari 2017. Dokumen-dokumen yang lewat diterima tidak akan dipertimbangkan.

 

8.   Pihak Lembaga Lebuhraya Malaysia tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah atau mana-mana tawaran.

Lawatan Tapak Tarikh: 28-11-2016 Tempat: Bilik Auditorium, Tingkat Bawah, Blok B, Ibu Pejabat, Lembaga Lebuhraya Malaysia, KM 6, Jalan Serdang-Kajang, 43000 Kajang, Selangor. Masa: 9:30 AM
Lain-Lain Keperluan -
Tempat Dokumen Dijual Bahagian Ukur Bahan & Kontrak
Masa Pembelian Dokumen Isnin - Jumaat 8:00 AM - 4:30 PM
Harga Dokumen
RM 50.00
Bayaran Atas Nama Ketua Pengarah LLM
Tempat Tutup Tender/Sebutharga Bahagian Ukur Bahan & Kontrak, Tingkat 1, Blok A, Ibu Pejabat, Lembaga Lebuhraya Malaysia,
Tarikh dan Waktu Tutup 2017-01-24

*Nota : Untuk harga dokumen RM0.00/diberikan secara percuma, tiada pembayaran diperlukan.