Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Tender/ Sebutharga

PERKHIDMATAN PENYEWAAN SEMBILAN (9) UNIT MESIN MULTIFUNGSI BERWARNA DENGAN KAPASITI TINGGI DI LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA BAGI i. 5 Unit : 51 Bulan ii. 4 Unit : 48 Bulan

Tarikh Mula Jualan Dokumen 23.03.2023
Tarikh Tamat Jualan Dokumen 28.03.2023
Tender / Sebutharga Adalah Dipelawa kepada Pelawaan Sebut Harga ini terbuka kepada Penyebut Harga-Penyebut Harga yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia bagi Kod Bidang: 020201 DAN 221502
Jenis Sebutharga
Kategori Bekalan Perkhidmatan
Syarat Pendaftaran

Pelawaan adalah terbuka kepada syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah kod bidang seperti di atas untuk mengambil bahagian di dalam pelawaan berikut:

• Syarat-syarat, arahan dan maklumat lanjut mengenai pelawaan ini adalah dijelaskan di dalam Dokumen Tawaran dan boleh diperolehi di alamat sepertimana yang dinyatakan di atas.

• Semua Penyebut Harga hendaklah mengisi dan menandatangani tawaran Sebut Harga. Sebarang kegagalan untuk berbuat demikian akan mengakibatkan tawaran daripada Penyebut Harga dianggap tidak sah dan tidak akan diterima.

• Sila cetak resit bayaran sebagai bukti apabila mengambil dokumen di kaunter Bahagian Kewangan dan Pengurusan Aset, Tingkat 1, Blok B, Ibu Pejabat LLM, Kajang, Selangor. 

Sekiranya pihak tuan/puan berminat untuk menyertai Sebut Harga tersebut, pihak tuan/puan boleh mendapatkan Dokumen Sebut Harga di atas dengan membuat bayaran RM50.00 (Ringgit Malaysia: Lima Puluh sahaja) ke akaun LLM sebagaimana berikut:

NO. AKAUN:            8600603760

NAMA       :               KETUA PENGARAH LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

BANK       :               CIMB BANK BERHAD

• Bukti Bayaran hendaklah di emel ke kutipan@llm.gov.my dan azizan@llm.gov.my bagi tujuan pengeluaran resit dan penyediaan Dokumen Sebut Harga. Resit pembayaran hendaklah dikemukakan kepada pihak kami semasa mengambil Dokumen Sebut Harga tersebut.

• Dokumen Tawaran akan dikeluarkan kepada wakil syarikat yang telah diberi kuasa dengan sepenuhnya sahaja. Untuk maksud ini, wakil syarikat dikehendaki membawa bersama-sama Surat Perwakilan Kuasa dan mengemukakan salinan asal Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Kementerian Kewangan Malaysia yang masih berkuatkuasa dan satu salinan pendua bagi sijil-sijil berkenaan serta bukti pembayaran pembelian dokumen semasa mengambil Dokumen Tawaran.

• Pihak Lembaga Lebuhraya Malaysia tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah atau mana-mana tawaran.

Lawatan Tapak Tarikh: Tempat: Tiada Masa: 8:00 AM
Lain-Lain Keperluan
-
Tempat Dokumen Dijual BAHAGIAN KEWANGAN DAN PENGURUSAN ASET
Masa Pembelian Dokumen Isnin - Jumaat 8:30 AM - 4:00 PM
Harga Dokumen
RM 50.00
Bayaran Atas Nama KETUA PENGARAH LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA
Tempat Tutup Tender/Sebutharga BAHAGIAN KEWANGAN DAN PENGURUSAN ASET
Tarikh dan Waktu Tutup 2023-03-30

*Nota : Untuk harga dokumen RM0.00/diberikan secara percuma, tiada pembayaran diperlukan.