Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Tender/ Sebutharga

REQUEST FOR PROPOSAL CADANGAN PENSWASTAAN PROJEK LEBUHRAYA KORIDOR UTARA SECARA KERJASAMA AWAM SWASTA UNIT KERJASAMA AWAM SWASTA JABATAN PERDANA MENTERI

Tarikh Mula Jualan Dokumen 23.03.2023
Tarikh Tamat Jualan Dokumen 31.03.2023
Tender / Sebutharga Adalah Dipelawa kepada Gred G7
Jenis Tender
Kategori Kerja
Syarat Pendaftaran

Syarikat yang berdaftar di Malaysia, termasuk usaha sama dan konsortium yang mempunyai kepakaran dan pengalaman yang berkaitan dijemput untuk menyertai Request for Proposal (RFP) ini seperti berikut:

SESI TAKLIMAT:

Tarikh: 16 Mac 2023 

Masa: 8.30 pagi 

Tempat: NCIA Perlis Office, Ground Floor, Bangunan CVIA-IBC, Jalan Ulu Pauh – Padang Besar, Chuping, Mukim Titi Tinggi, 02100 Padang Besar, Perlis

Pembida hendaklah berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB) dan diakreditasi sebagai kontraktor Gred G7. Kehadiran ke sesi taklimat dan lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN dan pembida hendaklah diwakili oleh pegawai yang berjawatan tidak rendah daripada pengarah syarikat. Hanya pegawai yang namanya dinyatakan dalam perakuan pemerbadanan syarikat dibenarkan menghadiri sesi taklimat dan lawatan tapak tersebut dengan membawa salinan perakuan pemerbadanan dan meterai perbadanan syarikat.

Kegagalan syarikat menghadiri sesi taklimat dan lawatan tapak serta mengemukakan slip kehadiran bagi kedua-dua sesi taklimat dan lawatan tapak akan menyebabkan syarikat tersebut hilang kelayakan untuk membeli dokumen RFP dan menyertai RFP ini.

 HARGA:

RM10,000.00 

(Tidak dikembalikan)

LAWATAN TAPAK:

16/03/2023

11.00 pagi

Chuping Interchange, Perlis

 

16/03/2023

3.30 petang

Taman Tunku Sarina, Bandar Darulaman, Jitra, Kedah

 

17/03/2023

9.00 pagi

Kawasan Perindustrian Batu Kawan, Bandar Cassia, Penang

 

11.00 petang

Tapak Cadangan Exit WCE Changkat Jering, Perak

 

Maklumat berhubung dengan syarat-syarat RFP ini dijelaskan dengan lebih lanjut dalam dokumen RFP. Semua cadangan hendaklah dikemukakan dalam sampul surat berlakri dan dimasukkan ke dalam Peti Tender di Aras 10, Blok Menara, Menara Usahawan selewat-lewatnya pada jam 12.00 tengah hari, 25 OKTOBER 2023. Cadangan yang diterima lewat dari tarikh dan masa yang ditetapkan tidak akan dipertimbangkan. Kerajaan tidak akan bertanggungan ke atas apa-apa jua kos dan perbelanjaan yang dibuat oleh pembida bagi menyertai RFP ini.

Lawatan Tapak Seperti dinyatakan
Lain-Lain Keperluan
-
Tempat Dokumen Dijual Seksyen Khidmat Pengurusan Unit Kerjasama Awam Swasta Jabatan Perdana Menteri Aras 2, Blok Menara, Menara Usahawan Persiaran Perdana, Presint 2 62652 PUTRAJAYA
Masa Pembelian Dokumen Isnin - Jumaat 9:00 AM - 3.30 PM
Harga Dokumen
RM 10000.00
Bayaran Atas Nama AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA-JPM-T
Tempat Tutup Tender/Sebutharga Peti Tender di Aras 10, Blok Menara, Menara Usahawan
Tarikh dan Waktu Tutup 2023-10-25

*Nota : Untuk harga dokumen RM0.00/diberikan secara percuma, tiada pembayaran diperlukan.