Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Keputusan

LLM/ UB/TN-4/1/2/23 CADANGAN PEROLEHAN BARU PERKAKASAN DAN PERISIAN INFRASTRUKTUR BACKUP & RESTORE BAGI KEGUNAAN INDUSTRI LEBUHRAYA MALAYSIA

Kontraktor Berjaya 10 CREATIVE SOLUTIONS SDN. BHD.
Nilai
RM 1988548.76
Tarikh Mula Jualan Dokumen 13.03.2023
Tarikh Tamat Jualan Dokumen 21.03.2023
Tender / Sebutharga Adalah Dipelawa kepada 210102, 210103 dan 210105
Jenis Tender
Kategori Bekalan Perkhidmatan
Syarat Pendaftaran

Pelawaan adalah terbuka kepada kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah kod bidang seperti di bawah untuk mengambil bahagian di dalam pelawaan berikut

Hanya penama di dalam Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Kementerian Kewangan Malaysia sahaja yang boleh menghadiri sesi taklimat tender. Wakil selain daripada penama adalah tidak dibenarkan.   

Kontraktor perlu membawa bersama sijil asal dan salinan Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Kementerian Kewangan Malaysia berserta kad pengenalan semasa menghadiri sesi taklimat.

Harga dokumen adalah sebanyak RM100.00 setiap naskah dan tidak dikembalikan. Bayaran hendaklah dibuat atas nama Ketua Pengarah LLM dengan menggunakan ‘LLM Payment Gateway Service’ di laman web rasmi LLM iaitu melalui pautan pembelian online yang dipaparkan dalam iklan ini. Hanya kontraktor yang menghadiri taklimat dibenarkan membeli dokumen. Sebarang pertanyaan mengenai pembelian boleh menghubungi talian               03-8738 3033/3106 (Bahagian Ukur Bahan Dan Kontrak).

*PERHATIAN:

Sila cetak resit bayaran sebagai bukti apabila mengambil dokumen di kaunter Bahagian Ukur Bahan Dan Kontrak, Tingkat 1, Blok A, Ibu Pejabat LLM, Kajang, Selangor. 

Tawaran hendaklah diterima sebelum atau pada tarikh tutup di atas.

Tawaran yang lewat diterima tidak akan      dipertimbangkan.

Bukti penghantaran melalui pos tidak boleh dijadikan sebagai bukti pengemukaan dokumen tawaran pada tarikh tutup tawaran.

1. Syarat-syarat, arahan dan maklumat lanjut mengenai pelawaan ini adalah dijelaskan di dalam Dokumen Tawaran dan boleh diperolehi di alamat sepertimana yang dinyatakan di atas.

2. Dokumen Tawaran akan dikeluarkan kepada wakil syarikat yang telah diberi kuasa dengan sepenuhnya sahaja. Untuk maksud ini, wakil syarikat dikehendaki membawa bersama-sama Surat Perwakilan Kuasa dan mengemukakan salinan asal Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Kementerian Kewangan Malaysia yang masih berkuatkuasa dan satu salinan pendua bagi sijil-sijil berkenaan serta bukti pembayaran pembelian dokumen semasa mengambil Dokumen Tawaran.

3. Pihak Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM) tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah atau mana-mana tawaran.

4. Semua perbelanjaan yang terlibat untuk membuat tawaran atau tender berkenaan atau apa-apa perbelanjaan bersangkutan dengannya adalah menjadi tanggungan kontraktor sepenuhnya.  Pihak Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM) tidak akan bertanggungjawab atas apa-apa jua kos yang terlibat dan tidak bertanggungjawab untuk membayar balik apa-apa kos yang ditanggung oleh pihak kontraktor.

 

Lawatan Tapak Tarikh: 13-03-2023 Tempat: Auditorium Blok B, Lembaga Lebuhraya Malaysia KM-6 Jalan Serdang Kajang 43000 Kajang Selangor. Masa: 10:00 AM
Lain-Lain Keperluan
-
Tempat Dokumen Dijual Bahagian Ukur Bahan Dan Kontrak, Tingkat 1, Blok A, Ibu Pejabat LLM, KM 6, Jalan Serdang-Kajang, 43000 Kajang, Selangor
Masa Pembelian Dokumen Isnin - Jumaat 8:30 AM - 4:30 PM
Harga Dokumen
RM 100.00
Bayaran Atas Nama Ketua Pengarah LLM
Tempat Tutup Tender/Sebutharga Bahagian Ukur Bahan Dan Kontrak, Tingkat 1, Blok A, Ibu Pejabat LLM, KM 6, Jalan Serdang-Kajang, 43000 Kajang, Selangor
Tarikh dan Waktu Tutup 2023-04-03

*Nota : Untuk harga dokumen RM0.00/diberikan secara percuma, tiada pembayaran diperlukan.