Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Tender/ Sebutharga

PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API DI PEJABAT WILAYAH TIMUR II, AJIL, TERENGGANU LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA UNTUK TEMPOH SELAMA 36 BULAN

Tarikh Mula Jualan Dokumen 16.01.2023
Tarikh Tamat Jualan Dokumen 26.01.2023
Tender / Sebutharga Adalah Dipelawa kepada Tawaran ini adalah dikeluarkan secara terbuka kepada Syarikat Bumiputera dan Bukan Bumiputera yang berkelayakan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah Kod Bidang: 220801 – Kawalan Keselamatan yang mana pendaftarannya masih berkuat kuasa.
Jenis Sebutharga
Kategori Bekalan Perkhidmatan
Syarat Pendaftaran

Pelawaan adalah terbuka kepada syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah kod bidang seperti di atas untuk mengambil bahagian di dalam pelawaan berikut:

Sila cetak resit bayaran sebagai bukti apabila mengambil dokumen di kaunter Bahagian Kewangan dan Pengurusan Aset, Tingkat 1, Blok B, Ibu Pejabat LLM, Kajang, Selangor.

  • Syarat-syarat, arahan dan maklumat lanjut mengenai pelawaan ini adalah dijelaskan di dalam Dokumen Tawaran dan boleh diperolehi di alamat sepertimana yang dinyatakan di atas.
  • Dokumen Tawaran akan dikeluarkan kepada wakil syarikat yang telah diberi kuasa dengan sepenuhnya sahaja. Untuk maksud ini, wakil syarikat dikehendaki membawa bersama-sama Surat Perwakilan Kuasa dan mengemukakan salinan asal Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Kementerian Kewangan Malaysia yang masih berkuatkuasa dan satu salinan pendua bagi sijil-sijil berkenaan serta bukti pembayaran pembelian dokumen semasa mengambil Dokumen Tawaran.
  • Syarikat memiliki lesen, permit atau kebenaran menjalankan perkhidmatan kawalan keselamatan yang sah dan berkuat kuasa yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri (KDN);
  • Bagi perkhidmatan kawalan keselamatan dengan senjata api, syarikat hendaklah memiliki lesen senjata api dan permit (carry & use) yang diluluskan oleh Polis DiRaja Malaysia atas nama syarikat dan mematuhi sebarang garis panduan berhubung permohonan dan pengendalian senjata api oleh syarikat kawalan keselamatan yang dikeluarkan dari semasa ke semasa oleh KDN sebelum menjalankan perkhidmatan; dan
  • Syarikat adalah anggota Persatuan Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Malaysia (PPKKM) sebagai ahli yang sah.
  • Pihak Lembaga Lebuhraya Malaysia tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah atau mana-mana tawaran.
Lawatan Tapak Tarikh: Tempat: TIADA Masa: 8:00 AM
Lain-Lain Keperluan
-
Tempat Dokumen Dijual Bahagian Kewangan dan Pengurusan Aset, Tingkat 1, Blok B, Ibu Pejabat Lembaga Lebuhraya Malaysia, Jalan Serdang-Kajang, 43000 Kajang, SelangorASET
Masa Pembelian Dokumen Isnin - Jumaat 8:30 AM - 4:30 PM
Harga Dokumen
RM 50.00
Bayaran Atas Nama Atas Nama Ketua Pengarah Lembaga Lebuhraya Malaysia
Tempat Tutup Tender/Sebutharga Bahagian Kewangan dan Pengurusan Aset, Tingkat 1, Blok B, Ibu Pejabat Lembaga Lebuhraya Malaysia, Jalan Serdang-Kajang, 43000 Kajang, Selangor
Tarikh dan Waktu Tutup 2023-01-30

*Nota : Untuk harga dokumen RM0.00/diberikan secara percuma, tiada pembayaran diperlukan.