Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Keputusan

LLM/ UB/TN-1/1/1/23 CADANGAN PELANTIKAN AGENSI PENGENDALIAN PELANCONGAN UNTUK MENGENDALIKAN LAWATAN KAJIAN PERBANDINGAN (BEST PRACTICE) KE LUAR NEGARA

Kontraktor Berjaya QAID TRAVEL SDN. BHD
Nilai
RM 1190490.00
Tarikh Mula Jualan Dokumen 18.01.2023
Tarikh Tamat Jualan Dokumen 31.01.2023
Tender / Sebutharga Adalah Dipelawa kepada Kementerian Kewangan Malaysia Kod Bidang : 221307 Syarat Khas: Mempunyai pengalaman di dalam mengendalikan lawatan rasmi ke luar negara untuk Agensi Kerajaan Malaysia. Syarikat dikehendaki mengemukakan bukti/rekod pengalaman untuk melayakkan membeli dokumen pelawaan.
Jenis Tender
Kategori Bekalan Perkhidmatan
Syarat Pendaftaran

Pelawaan adalah terbuka kepada syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah kod bidang seperti di bawah untuk mengambil bahagian di dalam pelawaan berikut:

Syarikat yang berminat dan memenuhi syarat yang ditetapkan hendaklah melengkapkan Borang Pendaftaran yang dinyatakan dalam iklan ini dipautan https://www.llm.gov.my/index.php/swasta/tender_tawaran iaitu https://forms.gle/MQRo6fQTDFrTwRNW7 .  Hanya penama yang tercatat di dalam Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Kementerian Kewangan Malaysia yang dibenarkan mendaftar. Tempoh Borang Pendaftaran secara maya dibuka dipautan tersebut di portal LLM adalah seperti berikut:

Tarikh: 13 hingga 17 Januari 2023

Masa: Tamat pada 4.30 petang (17 Januari 2023)

Hanya syarikat yang LAYAK SAHAJA (memenuhi syarat yang ditetapkan) akan menerima pautan taklimat secara maya pada 18 Januari 2023 jam 10.00 pagi melalui emel yang didaftarkan. Hanya penama di dalam Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Kementerian Kewangan Malaysia sahaja yang boleh menghadiri sesi taklimat tender. Wakil selain daripada penama adalah tidak dibenarkan.    

Maklumat di dalam Dokumen Tawaran akan mengatasi maklumat di dalam slide taklimat/video taklimat.

Hanya syarikat yang LAYAK SAHAJA (memenuhi syarat yang ditetapkan) akan menerima Payment Code untuk pembelian online. Sebarang pertanyaan mengenai pembelian boleh menghubungi talian               03-8738 3033/3106 (Bahagian Ukur Bahan Dan Kontrak).

*PERHATIAN:

Sila cetak resit bayaran sebagai bukti apabila mengambil dokumen di kaunter Bahagian Ukur Bahan Dan Kontrak, Tingkat 1, Blok A, Ibu Pejabat LLM, Kajang, Selangor. 

Wakil syarikat hendaklah sentiasa mengambil perhatian dan mematuhi langkah-langkah pencegahan COVID-19 yang ditetapkan oleh KKM dan MKN.

Tawaran hendaklah diterima sebelum atau pada tarikh tutup di atas.

Tawaran yang lewat diterima tidak akan      dipertimbangkan.

Bukti penghantaran melalui pos tidak boleh dijadikan sebagai bukti pengemukaan dokumen tawaran pada tarikh tutup tawaran.

1. Syarat-syarat, arahan dan maklumat lanjut mengenai pelawaan ini adalah dijelaskan di dalam Dokumen Tawaran dan boleh diperolehi di alamat sepertimana yang dinyatakan di atas.

2. Dokumen Tawaran akan dikeluarkan kepada wakil syarikat yang telah diberi kuasa dengan sepenuhnya sahaja. Untuk maksud ini, wakil syarikat dikehendaki membawa bersama-sama Surat Perwakilan Kuasa dan mengemukakan salinan asal Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Kementerian Kewangan Malaysia yang masih berkuatkuasa dan satu salinan pendua bagi sijil-sijil berkenaan serta bukti pembayaran pembelian dokumen semasa mengambil Dokumen Tawaran.

3. Pihak Lembaga Lebuhraya Malaysia tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah atau mana-mana tawaran.

 

Lawatan Tapak Tarikh: Tempat: Tidak Diwajibkan Masa: 8:00 AM
Lain-Lain Keperluan
-
Tempat Dokumen Dijual Bahagian Ukur Bahan Dan Kontrak, Tingkat 1, Blok A, Ibu Pejabat LLM, KM 6, Jalan Serdang-Kajang, 43000 Kajang, Selangor
Masa Pembelian Dokumen Isnin - Jumaat 8:30 AM - 4:30 PM
Harga Dokumen
RM 50.00
Bayaran Atas Nama Ketua Pengarah LLM
Tempat Tutup Tender/Sebutharga Bahagian Ukur Bahan Dan Kontrak, Tingkat 1, Blok A, Ibu Pejabat LLM, KM 6, Jalan Serdang-Kajang, 43000 Kajang, Selangor
Tarikh dan Waktu Tutup 2023-02-09

*Nota : Untuk harga dokumen RM0.00/diberikan secara percuma, tiada pembayaran diperlukan.